Graphensic i Kina

Mikael Syväjärvi (fjärde person från vänster) och representanter från CSIC utanför konferensbyggnaden.

Graphensic och CBC Sweden har visat upp sig för kinesiska företag och politiska ledare i Tianjin, som är en av de snabbaste ekonomiskt växande städerna i Kina. De två företagen medverkade vid öppningsceremonin för en pool av företag inom ett nytt initiativ som vill få till mer utbyte mellan svenska och kinesiska företag.
 
China-Scandinavia Innovation Development Center har som mål att få mer utbyte mellan företag inom områden som cleantech, life science, ICT, och functional food. Organisationen har nu samlat tillräckligt många svenska och kinesiska företag som samlats i en pool, kallad ”Nordic boutique projects pool”, för kontaktetablering. Denna inkluderar företag från flera svenska universitetsstäder.

Under två dagar i slutet av juni hade CSIC en öppningsceremoni för företagspoolen där ledande politiker, inkubatorer, och företag medverkade. Två företag från LEAD fick representera teknik från Linköping. CBC Sweden visade upp sin teknik för rening av vatten förorenat av petroleum och Graphensic är ledande inom framställning av grafen för ny elektronik och sensorer. I Tianjin finns 130 inkubatorer, varav cirka 50 representanter fanns på plats.

Vid öppningsceremonin fick de kinesiska representanterna höra om det svenska innovationssystemet. Sven-Thore Holm grundade Ideon Science Park, som var den första teknikparken i Sverige. Han har mer än 30 års erfarenhet av innovationssystem, och arbetar med flera olika länder om innovationssystem genom Lundavision AB. Vid sin presentation förklarade han hur den svenska modellen fungerar och hur den skulle kunna passa i det kinesiska systemet.

– Från ett politiskt perspektiv verkar innovationssystemet vara en kostnad, men det är egentligen en investering. Studier visar att man får tillbaka ungefär 10 gånger pengarna, förklarade Sven-Thore Holm fördelen med att ha ett genomarbetat innovationssystem.

Mikael Syväjärvi från Graphensic introducerade Mjärdevi Science Park och presenterade sina praktiska erfarenheter av att ha ett företag i en inkubator, där han bland annat poängterade den punkt som lyftes fram av Sven-Thore Holm om att ha professionella coacher i innovationssystemets alla led.

Ett möte mellan Kina och Sverige betyder ett möte mellan olika kulturer. På plats fanns även Eskil Lundberg, tidigare generalkonsul i Kina, och Åsa Andrae från den svenska ambassaden i Kina. Nästa steg blir att kinesiska företag besöker Sverige.

Läs mer om Graphensic här