Graphensics graf på kiselbädd

Sju nya projekt har beviljats inom det nationella strategiska innovationsprogrammet Grafen. Graphensic är koordinator för ett av dem. Projektet ska ge skjuts mot utökat nyttjande av grafen på industriell skala. Graphensic har fram till idag främst sålt grafen på kiselkarbid till forskare som bara behöver mindre materialbitar för vetenskapliga studier. Men för industriellt användande så behöver storleken vara på waferskala. Det nya projektet är därför inriktat på att framställa och karakterisera de elektriska egenskaperna hos grafen på skivor av kiselkarbid med diameter 50 millimeter. I projektet medverkar Linköpings universitet, Lindmarks Innovation AB, och Acreo Swedish ICT.

– Det här breddar våra möjligheter att erbjuda produkter som ligger till grund för tillämpningar som har fördel av den höga kvaliteten som grafen på kiselkarbid har, säger Mikael Syväjärvi som leder projektet och varit med och startat upp företaget som ett naturligt steg i den entreprenöriella forskning som han driver vid Linköpings universitet om nya material.

Läs mer om projekten och det nationella innovationsprogrammet på SIO Grafen

Dessutom kommer SIO Grafen Roadshow till Mjärdevi och CreActive den 19 januari. Läs mer och anmäl dig genom att klicka här.