Logga Retreck

Nu är det även vetenskapligt bevisat: Att intallera en gödselseparator för ströframställning är en av de lönsammaste investeringar som en mjölkbonde kan göra. Det slås fast i en masters-uppsats från Linköpings Tekniska Högskola.
 

De två civilingenjörerna Filip Celander och Johan Haglund har i detalj analyserat gödselhanteringen på en större mjölkgård i Östergötland.

Slutsatsen är att en mjölkgård med 1 400 mjölkgård kan spara ca 2,4 miljoner kronor om året genom att tillverka strömedel med en gödselseparator. Filip och Johan har studerat vid programmet för Energi, Miljö och Management och masters-uppsatsen är deras examensarbete som genomförts med de två LEAD-företagen ReTreck AB och Againity AB.

Läs hela examensarbetet här

För mer information kontakta:
Leif-Erik Törnblom, CEO ReTreck AB 
Mob: 0706-81 00 07
leif.erik@retreck.se