There is no business on a dead planet. Så lyder tankesättet hos Matilda Jarbin, hållbarhetschef på Godsinlösen Nordic AB, eller GIAB, och en av Sveriges topp 33 unga hållbarhetstalanger. Den 14 oktober hade vi glädjen att lyssna på hennes föreläsning som LEAD bidrog med under Sustainable Science Park Day, där hon berättade om Cirkulära affärsmodeller.

Det råder inga tvivel om att Matilda har ett enormt driv och älskar sitt jobb. Hon delar med sig av sin kunskap inom cirkulär ekonomi och strategiskt hållbarhetsarbete med stor energi och entusiasm.

– Det roligaste är det faktum att arbeta på ett bolag där hållbarhetsfrågan är integrerad i affären. Att jag får arbeta med cirkulär ekonomi ”på riktigt” eftersom det är en del av själva affärsidén. Rent konkret tycker jag att det är roligt att vara ute och föreläsa om GIAB och att vara ute och sälja våra tjänster. För mig gör jag mest ”impact” om jag ser till att fler företag använder våra tjänster.

Matilda Jarbin har arbetat på GIAB i 5 år. Innan dess arbetade hon som miljö- och kvalitetskonsult i Malmö och dessförinnan genomförde hon en praktik på EU-parlamentet i Bryssel. Hon har en masterexamen i Miljövetenskap med inriktning på Tillämpad klimatstrategi. Matildas höga kompetens inom klimat, miljö och strategisk hållbarhet har bidragit starkt till den affärsstrategi som ligger till grund för GIABs framgångar. På hennes cv hittar man även entreprenör, lantbrukare och föreläsare och hemligheten bakom hennes framgång är enligt henne själv sitt brinnande intresse för det hon gör.

– Jag brinner såklart för hållbarhetsfrågor. Du blir bara duktig på något om du tycker det är väldigt kul och intressant att arbeta med. Jag har alltid sett hållbarhet som en affärskritisk fråga och jag tror det är viktig för att få genomslagskraft. Vi måste kombinera lönsamhet och hållbarhet och vi måste våga prata om pengar när det kommer till hållbarhet. Fokus på cirkulär ekonomi tror jag också har påverkat positivt. Sen har jag varit duktig på att kommunicera hållbarhetsarbetet, både internt och externt. Just kommunikation är en viktig pusselbit när det kommer till hållbarhetsarbete och att driva förändring.

Mot en cirkulär ekonomi

Matilda arbetar för att driva samhällsutvecklingen mot en cirkulär ekonomi och är övertygad om att denna omställning är nödvändig för att bibehålla en ekonomiskt tillväxt inom planetens gränser. Hon anser att utvecklingen har gått spikrakt uppåt och att medvetenheten aldrig har varit större i samhället, men hon tycker dessvärre att det händer för lite och att det går för långsamt vad det gäller hållbar utveckling.

– Trots att medvetenheten är hög så tycker jag generellt sett att kunskapen faktiskt är låg. De flesta företag har en hållbarhetschef som i bästa fall sitter i ledningsgruppen. En positiv trend jag har sett är dock att hållbarhetsfrågorna integreras mer och mer i verksamheten och i affären. Tidigare hade man en miljöavdelning som arbetade väldigt separat från affären.

Hur ett företag väljer att arbeta och vilket område det väljer att fokusera på varierar beroende på organisation och verksamhet, men Matilda anser att klimatfrågan är något som alla borde beakta och arbeta med på något sätt. Hennes hållbarhetsdröm är att vi alla fokuserar på just klimatfrågan.

– Jag vill helst inte rangordna hållbarhetsfrågor men klimatfrågan ser ju jag som vår tids största utmaning. En dröm är att vi lyssnar på forskarna och börjar arbeta konkret efter deras slutsatser nu. Det innebär att vi enligt Parisavtalet halverar världens utsläpp till 2030 och att vi når nära noll senast 2050. En annan dröm att vi börjar arbeta mer efter principerna om cirkulär ekonomi och att råvaror får sitt rätta pris, eller blir dyrare helt enkelt, så att vi slutar med vårt slit- och slängsamhälle.

Kunskap är nyckelordet

Matilda har ett minst sagt fullspäckat schema och hon engagerar sig och föreläser regelbundet om cirkulär ekonomi för att väcka ett intresse för hållbar affärsutveckling hos företag. Det främsta rådet Matilda har att ge till entreprenörer som just nu håller på att bygga sina bolag är att just samla kunskap.

– Kroka arm med någon som är riktigt vass på hållbarhet. Lär dig själv, samla på dig kunskap. Ditt bolag finns inte om 50 år om du inte beaktar vissa hållbarhetsfrågor.