Under onsdagen deltog LEAD på DI Impact Summit – ett event som knyter samman Sveriges främsta startup-hubbar i ett gemensamt samtal från norr till söder. LEAD-bolagen Nano Textile Solutions, Arboair, Cellfion och Ligna Energy deltog i en diskussion kring hinder och möjligheter för nya affärsmodeller.

Eventet hölls både fysiskt i Stockholm och digitalt via en plattform. Anna Brynås, affärscoach på LEAD, modererade ett spännande och insiktsfullt rundabordssamtal digitalt. I samtalet fick de fyra LEAD-bolagen som uppgift att identifiera de tre största hindren för sin framtida tillväxt. I samtalet deltog dessutom två experter i form av Teknikföretagen och Grant Thornton. Därefter slog de sina kloka huvuden ihop och diskuterade potentiella lösningar på dessa hinder.

Senare under eventet fick vi ta del av en sammanfattning av samtalet på scen i Stockholm. Denna gjordes av LEADs vd Catharina Sandberg. Där berättade hon om vikten av samverkan, både mellan aktörer inom samma värdekedja, men även mellan startups och organisationer som kan påverka myndigheter och lagstiftning för att stötta hållbara lösningar.

Många av LEADs bolag är så kallade deeptech-bolag, det vill säga att lösningarna har hög unikitet och bygger på komplex, avancerad teknik. Det innebär att tiden till marknaden är längre än för många andra bolag. Det är därför viktigt att storbolag och offentlig sektor är villiga att samarbeta med dessa startups för att de ska kunna nå marknaden snabbare och göra riktig nytta.

Inspelning från samtalet