Geotelix news

Geotelix som utvecklar platsbaserade sensor- och kommunikationslösningar för intelligenta transportsystem (ITS) och logistik med fokus på smarta enheter är med i forskningsprojektet ”Framtidens mobilitet”. Projektet syftar dels till att åstadkomma datafusion, där mobilitetsdata från flera källor integreras och dels till att påvisa och dra nytta av integrerad mobilitetsinformation för trafikstyrning och transportplanering.

Projektet har fått medel från Norrköpings kommuns fond för forskning och utveckling och är ett samarbete mellan/med bland annat Linköpings Universitet, Ericsson och Trafikverket.

Geotelix arbetar nytänkande kring teknik och samarbetsformer i transportkedjan och levererar ett unikt koncept som dom kallar ”smarta godstransporter”, ett system med ny teknik för övervakning och styrning av lastbilsflottor. Det blir kostnadseffektivt och öppnar upp helt nya möjligheter för företag med transport som konkurrensfördel.

För mer information kontakta:
Niklas Danielsson, 0702-79 85 25
niklas.danielsson@geotelix.se

Läs mer om Norrköpings fond för forskning och utveckling