Svenska inkubatorer och innovationskontor med Life Science-inriktning har gjort gemensam sak. Resultatet är Kunskapsportalen, en gemensam utbildningsplattform som både effektiviserar och förenklar kunskapsinhämtandet för forskare, innovatörer och startups inom området i Sverige.

– Det är resursineffektivt i Sverige att varje inkubator och innovationskontor ska ordna sin egen utbildning. På det här sättet får vi synergier och mer pang för pengarna, säger Jennie Ekbeck, styrelseordförande för life science-inkubatorernas förening ALIS och ordförande i projektets styrgrupp.

Det är en snårig väg att gå från idébärare till bolag inom life science. När du ska affärsutveckla din idé behöver du vara insatt i ämnen som patent, immaterialrätt, olika regelverk, hållbarhetsfrågor, affärsutveckling och produktutveckling. Sveriges inkubatorer och innovationskontor jobbar dagligen med dessa gemensamma frågeställningar och det är därför Kunskapsportalen nu lanseras. I stället för att exempelvis genomföra nio olika utbildningar inom IP på Sveriges nio olika life science-inkubatorer kommer det på Kunskapsportalen i stället att finnas en utbildning, tillgänglig och gemensam för alla.

Det är Swelife som finansierar projektet som ska underlätta för entreprenörer som är på väg in i eller redan knutna till inkubatorer och innovationskontor.

– Många utbildningar och seminarier i dag går vid speciella tillfällen. Problemet är att alla bolag och idébärare inte är redo att ta emot kunskap då seminarierna ges. Med Kunskapsportalen skapar vi en plattform där det finns utbildningar on demand, säger Jennie Ekbeck.

Portalen är som en tapasmiddag. Det finns många små rätter och innovatören kan välja den utbildning som är relevant för sin verksamhet, vid rätt tillfälle. Det handlar om grundkurser i de olika ämnena där det sedan är upp till mottagaren att bestämma om man vill köpa in utbildningar för att fördjupa sig ytterligare i ett område.

– Det är viktigt att få in grundläggande kunskap tidigt och det här ska vara som en ögonöppnare i ett antal ämnen. Upplägget är korta moduler, max 15–20 minuter och oftast kortare. Vi vill inte ha en tre timmar lång föreläsning om IP utan det ska i stället vara åtta–nio moduler om detta så att man kan ta en modul i bussen på väg till jobbet och nästa på vägen hem, säger Andy Browning, projektledare för Kunskapsportalen och till vardags arbetande på UU Samverkan på Uppsala universitets innovationskontor.

ALIS samarbetar i projektet bland annat med Patent- och registreringsverket, PRV, (som utbildar i IP), Läkemedelsverket och andra aktörer från branschen och industrin. Genom Kunskapsportalen sprids kvalitetssäkrad information och idébärarna får ta del av kunskapen – och bli medvetna om sin okunskap – i rätt tid.

– Vi kan förflytta innovatör och företag från ett område där de inte vet att de har okunskap, till att medvetandegöra: ”Det här är ett område vi inte kan någonting om”. Då kan man förstå att man behöver ta in expertis. Kritiken kan ju komma att vi ska använda mindre konsulter, men nej. Detta kommer att bidratill att tjänstesektorn inom life science blir ännu mer relevant, eftersom entreprenörerna blir mer medvetna om sina kunskapsluckor, säger Jennie Ekbeck.

Kunskapsportalen kommer att fyllas på under hösten med material. Learnify har levererat en flexibel plattform som är lätt att skala upp. Målet är Kunskapsportalen ska vara en kostnadsfri tjänst för användarna.

– Det ska inte finnas någon barriär med att man inte har råd att betala och vi vill ta fram ett material som är tillgängligt för alla. Oavsett om det är en startup, en inkubator som inte har för vana att jobba med life science-idéer eller en forskare som vill ta del av en IP- eller hållbarhetsmodul, förklarar Andy Browning.

Kunskapsportalen är resultatet av ett projekt där Sveriges Life science-inkubatorer ville identifiera möjliga samarbetsområden. Ett annat resultat av projektet är ALIS Invest, ett gemensamt, digitalt investerarevent som arrangeras för första gången i höst, den 16–17 november.

– Även där får vi mer pang för pengarna genom att samarbeta. Med ett digitalt event kan vi dels locka investerare från hela världen, dels är det otroligt kostnadseffektivt sätt för bolagen att få möta investerare, säger Jennie Ekbeck, styrelseordförande för ALIS.

Swelife är det nationella, strategiska innovationsprogrammet för life science och hälsa. Programmets uppdrag är att stärka life science i Sverige och förbättra folkhälsan. Det finansieras av Vinnova och projektens parter.