Ny Tekniks prestigefyllda 33-lista har släppts. Fyra framstående LEAD-bolag i form av Argus Eye, Grafren, Nano Textile Solutions och LEAD-alumnen Ligna Energy pryder årets lista. Listan hyllar inte bara tekniska innovationer, utan betonar även bolagens potential att omforma branscher och påverka samhället genom banbrytande innovationer.

För första gången tar sig Ligna Energy och Nano Textile Solutions upp på listan på de 33 mest innovativa unga bolagen.

Nano Textile Solutions strävar mot att revolutionera textilbranschen. Deras fokus ligger på att skapa kläder, skor och andra plagg som kan anpassas och storleksjusteras med ett enkelt knapptryck. Kärnan i företagets innovation ligger i deras trådar tillverkade av ett minnesmaterial. Detta material har en unik egenskap att vara justerbart i uppvärmt tillstånd, vilket gör det möjligt att forma det till önskad storlek eller form och minskar behovet av olika produktvarianter och därmed lagerutrymme. När materialet sedan svalnar, bibehåller det den nya storleken och formen. Nano Textile Soliutions är ett av de bolagen som vi på LEAD sam-inkuberar tillsammans med Borås Ink och bidrar med expertkompetens inom olika områden.

 

Ligna Energy tar plats på ”33-listan” med sin banbrytande teknik för att lösa elbehovet för det växande antalet uppkopplade sensorer. Ligna Energy använder en tunn superkondensator tillverkad i en rulle-till-rulle-process av miljövänliga spillprodukter från skogen. Denna innovation möjliggör självförsörjande IoT-sensorer utan behov av elsladdar, batterier eller miljöskadliga metaller. Med utvärderingar pågående för olika tillämpningar, inklusive nätverk av sensornoder för byggnader, expanderar Ligna Energy sin produktion i Norrköping med målet att inleda volymproduktion nästa år med stöd från Vinnova och EU.

Ligna Energy

Andra året på listan

För andra året i rad placerar sig Linköpingsbolagen ArgusEye och Grafren på ”33-listan”.

Argus Eye har gjort betydande framsteg sedan förra året, expanderat sin organisation och utvecklat teknologin för nya tillämpningar inom biopharma-industrin. Erik Martinsson, VD på ArgusEye, betonar att denna kontinuerliga erkännande bekräftar företagets viktiga arbete med att leverera innovativa sensorsystem för snabbare och effektivare utveckling och produktion av biologiska läkemedel. Argus Eye har ännu inte lanserat sin första produkt har ändå sålt tio sensorsystem till flera läkemedelsbolag, däribland jättar som Bayer.

Grafren har säkrat en ny plats på den prestigefyllda listan med de första kommersiella leveranserna. Grafen, som i sig självt inte används som ett fristående material, blir genom Grafrens teknik en kraftfull resurs när det appliceras på andra material. Företagets ”coating as a service”-modell möjliggör skapandet av grafenflagor i olika storlekar, som sedan integreras med olika material, främst fiberbaserade, inom olika textilier. Erik Khranovskyy, VD för Grafren, betonar grafens mångsidighet och förmåga att förstärka, göra material elektriskt ledande och öka hållbarheten.

Dessa LEAD- bolag representerar spetsen av innovation och framsteg inom sina respektive områden och kommer att samlas vid en prisutdelning i Stockholm den 6 december. ”33-listan” är en årlig utmärkelse från Ny Teknik, Sveriges största teknikmagasin. Den erkänner 33 startups som de bästa och mest innovativa teknikföretagen i Sverige, med potential att revolutionera sina branscher globalt. För att vara berättigade måste företagen vara baserade på sin egen tekniska innovation, vara yngre än 7 år, vara ej noterade och ha en affärsidé med internationell potential. För mer information om ”33-listan” och övriga vinnare, besök www.nyteknik.se.