Sverige rankas högt när det kommer till innovationer på en världsmarknad. I Norrköping finns världsledande forskning som också ofta blir till bolag, för att lösningarna från universitetet ska komma samhället till nytta.

Som en del av East Sweden Innovation Week bjöd LEAD tillsammans med Linköpings Universitet och Norrköpings Science Park in till ett innovationsmingel för att sätta strålkastarljuset på ett flertal av Norrköpings innovativa bolag som har försett staden, regionen och världen med innovativa lösningar som kan lösa framtidens utmaningar.

I ett panelsamtal lyfter några av regionens innovativa bolag deras resa, möjligheterna med att bygga forskningsintensiva bolag men också utmaningarna. Med på scenen hade vi Patrik Lindgren från Chargestorm som grundades 2009 och levererar laddinfrastruktur-produkter för elfordon och har varit med och utvecklat den marknaden tillsammans med bland annat bilindustrin. Våren 2018 köptes bolaget upp av CTEK Sverige som idag har sin utvecklingsavdelning i Norrköping, vilket skapat nya jobb i regionen.

Jonas Åhlin från Optiplan som grundades 2005 och är idag det ledande alternativet för en kvalitativ, miljöanpassad och trafiksäker skolskjuts. Mari Ahlqvist från iMatrics som grundades 2016 som använder den senaste forskningen inom data mining, naturlig språkbearbetning och AI för att effektivisera mediebranschen. Peter Ringstad från Ligna Energy som utvecklar en klimatvänlig lösning för storskalig energilagring som främjar en accelererad omställning mot fossilfri och energiproduktion globalt.

Bolagen uttryckte vikten av att bygga bolag tillsammans med kund, att förstå behoven och utveckla vassa produkter som löser kundens problem. Optiplan, Imatrics och Chargestorm har varit kundfinansierade från dag ett. Bolagen tryckte även på hur viktigt det är att kommunen och stödsystemet satsar på ett långsiktigt och hållbart stöd över tid.

– Jag känner en otrolig trygghet i det engagemanget som finns hos alla aktörer i stödsystemet och det skapar trygghet för oss som bolag och hur vi kommer klara att växa och finnas kvar här i regionen, säger Mari Ahlqvist CMO på iMatrics.

Utöver panelsamtal med de fyra bolagen fick vi också chansen att lyssna på Sofia Seifarth och Patrik Ljung som berättade mer om forskningen och arbetet kring Visualiseringscenter C. Magnus Blomkvist och Mikael Forkner från Klövern berättade också om den nya satsningen på Kopparhusen som växer fram i anslutning till Campus, Norrköping Science Park och Visualiseringscenter C.