Högteknologi kombinerat med generationer av kunskap – den digitala assistenten Freja kan revolutionera jordbruket, och dess påverkan på miljön. Kvävegödning är nyckeln till stora skördar som kan försörja många människor. Men det är också en av orsakerna till övergödda marker, döda hav och klimatförändringar. Lantbrukare har svårt att  veta hur mycket kväve de ska använda. Datan finns, men den är oöverblickbar. Ofta blir det mer kväve än grödan behöver, till stora kostnader för både miljön och dem själva. Teknologie doktor Isak Nielsen såg problemen. 

EN BÄTTRE VÄRLD 

Isak ger ett jordnära och nyfiket intryck, en person som verkligen brinner för att utveckla lantbruket. Rätt person på rätt plats. –Jag förstod att jag kunde göra något åt det här. Jag har den tekniska kompetensen för analys av stora informationsmängder och jag älskar lantbruk. 

 2018 startade han och Linnea Nielsen företaget AgriOpt. Snart tog de även in Johan Dahlin, Isaks kamrat från doktorandtiden, i företaget. 

–Vi såg att vi skulle kunna hjälpa lantbrukarna att få överblick genom att kombinera data från odlingarna med deras egna erfarenheter, säger Isak Nielsen.  

Isak och Johan är båda civilingenjörer i teknisk fysik. De har doktorerat vid Linköpings Universitet. Isak inom reglerteknik med fokus på storskalig optimering och Johan i samma ämne men med fokus på statistik och machine learning. 

Båda är intresserade av entreprenörskap. Dessutom har Isak en dröm om att en gång själv bli lantbrukare och Johan är uppväxt på landet. En bra grund för att revolutionera jordbruket. Men för att utveckla en kommersiell produkt krävs mer. 

EFFEKTIVT OCH HÅLLBART  

Lantbrukare vet genom generationer av erfarenhet vad som fungerar och inte fungerar i växtodling. De kompletterar ofta sin egen kunskap med modern teknik.  

Det svåra är att dra slutsatser av mängden information från till exempel skördekartor, grönmassekartor och markkartor som de har tillgång till. Det är där som AgriOpts digitala assistent Freja gör entré. 

–Vi skapar algoritmer som väger samman all information i den digitala assistenten. Och vem vänder sig lantbrukaren till för goda råd? Skördegudinnan Freja naturligtvis, säger Isak Nielsen och ler. 


Freja är en webb-
app som installeras i en bärbar dator eller surfplatta. Hon kan till exempel ge en gödselspridare instruktioner om hur mycket kväve som ska spridas på varje del av ett fält. Tillväxten optimeras samtidigt som övergödning och onödiga koldioxidutsläpp förhindras. Dessutom sparar lantbrukaren pengar. Tjänsten är prenumerationsbaserad på samma sätt som exempelvis Officepaketet, så det är ingen stor investering för att komma igång. 

SAMVERKAN OCH NÄTVERK ÄR NYCKELN 

Agriopt och plattformen Freja

Isak Nielsen understryker vikten av nära samarbete med lantbrukare i utvecklingen av produkten, att det inte går att utveckla en produkt på sin kammare och tro att den ska fungera för bönderna. AgriOpt har byggt upp ett nätverk med lantbrukare, växtodlingsrådgivare och med nätverkshubben Vreta Kluster.  

Han menar att du behöver titta på vad du är bra på, och sedan ta hjälp med det andra när du bygger ett bolag. Det är oftast inte möjligt för ett ungt företag att anställa seniora personer på alla poster. Då är externa nätverk en bättre lösning.  

Isak Nielsen blev tidigt medlem i företagsinkubatorn LEAD.  

–LEAD har stöttat jättemycket med framförallt nätverk inom entreprenörsskapssfären. Det har varit viktigt för AgriOpts utveckling.  

Lärt av andra
AgriOpt har även kontor i LEADs lokaler. Enligt Isak Nielsen är det en fantastisk tillgång både med de andra bolagen som sitter där och nätverksträffarna för att utbyta erfarenheter. 

–Sedan är det hela affärscoachningen med tips om jurister, banker och investerare av olika slag. 


Medlemsföretagen i LEAD får också bygga upp egna interna nätverk i form av ett
advisor board. I AgriOpts advisor board finns bland annat forskare från LiU och SLU, och en entreprenör som också är växtodlare. 

FÅTT HJÄLP AV STUDENTER 

Även LEADs koppling till Linköpings Universitet betyder mycket för företaget. De har fått stöd från LiU Innovation redan från den tidiga fasen och de har fått extra resurser i form av studenter från olika discipliner som exjobbat och sommarjobbat med olika projekt, i ett par fall även anställts. 

–Vi har haft hjälp av ett 30-tal studenter, om inte mer, berättar Isak Nielsen. 

Några har hjälpt AgriOpt att analysera Frejas klimat- och miljönytta och utvecklat användarvänligheten. Andra har skapat företagets grafiska profil och gjort marknadsundersökningar, saker som AgriOpt själva inte haft resurser till. 

SNART DAGS ATT SKÖRDA 

AgriOpt startade i början av 2018 och företaget är ännu inte riktigt ekonomiskt flygfärdigt. 

–Men nu när vi börjar få fart på allt vill vi mer ha in mer folk på heltid för att få kontinuitet, säger Isak Nielsen som räknar med att nå break even 2022. 

FAKTA 

AgriOpts affärsidé är en digital assistent för effektiv och hållbar växtodling. Företaget grundades av Isak Nielsen, Linnea Nielsen och Johan Dahlin. Totalt är de fyra anställda plus exjobbare och har kontor i Linköping, Stockholm och Vreta Kluster. Initialt verkar de i Sverige, men siktar på att satsa internationellt inom ett par år. Företaget har fått finansiering från bland annat Vinnova, ALMI och LiU Innovation.