Markus Tornberg och Victor Borén började sin resa hos LEAD som Entrepreneurs in Residence 2019. Entrepreneurs in Residence är ett sex månader långt traineeprogram där en noga utvald grupp framtida entreprenörer får den unika möjligheten att arbeta och utveckla innovativa idéer från en idéportfölj som har stor potential, men som saknar någon som arbetar aktivt med att ta lösningen ut på marknaden. Markus och Victor hittade en idé som de brann för och utvecklade tillsammans idén till ett bolag: MicroDri AB.

Under traineeprogrammet utbildas och coachas traineerna av LEADs erfarna affärscoacher med fokus på att förmedla verktyg och metoder för framgångsrikt bolagsbyggande. Målet med programmet är att skapa fler bolag i regionen, vilket både skapar nytta och bidrar till utveckling av produkter och tjänster, men leder även till nya, attraktiva arbetstillfällen i framtiden.

MicroDri utvecklar en flexibel, kostnadseffektiv och miljövänlig mikrovågsbaserad lösning för storskalig virkestorkning som främjar en global accelererad övergång till fossilfri virkesproduktion. Brädorna transporteras genom virkestorken på ett transportband där virket, till skillnad från varmluftstorkning, inte torkas i stora partier utan individuellt i ett konstant flöde – vilket säkerställer höga produktionshastigheter. När virket transporteras genom torken mäter sensorer brädornas unika egenskaper och styr hur torkprocessen ska anpassas för varje enskild bräda. På så sätt säkerställs högsta möjliga kvalitet.

”Som Entrepreneurs in Residence lärde vi oss grunderna på djupet och det har varit en fantastisk bas att stå på när vi efter programmet bildat egna bolag och nu driver MicroDri som är en startup med hjärtat i avancerad teknologi”, säger Markus och Victor.

I samarbete med SAAB vars teknik används, har MicroDri blivit ett bolag som Markus och Victor driver. LEAD fick följa med dem under en dag för att se hur det är att gå från trainee till att driva ett bolag.