Det var 2018 som grundaren av Signostium, Peter Brauner, ansåg att det måste till ett mer hållbart och tidsbesparande sätt att skylta med namn i trappuppgångar i lägenhetshus. Med hjälp av en grupp studenter vid Linköpings universitet kom lösningen fram: digitala namnskyltar som drivs på solceller som genererar energi genom artificiell belysning. Där startades Signostium, tillsammans med medgrundare Magnus Larsson .

Under förra året presenterade Signostium sina digitala, uppkopplade skyltar på Ebbeparks draknäste. De fick pitcha sin idé för representanter från Lejonfastigheter, Sankt Kors, Stångåstaden, Tekniska Verken och RISE. Nu får de, genom testbäddschecken, testa sina namnskyltar i Stångåstadens bostäder i Ebbepark.

Namnskyltarna ska bespara tid då fastighetsskötarna inte behöver åka ut till lägenhetshusen för att byta namnskylt, som tidigare varit papperslappar. Nu kopplas Signostiums skyltar upp digitalt med fastighetsbolagets interna system. Det innebär att namnförändringar kan ske på distans eller helt automatiskt.

Genom att använda inomhusbelysningen som energikälla erbjuder skyltarna en autonom strömkälla och eliminerar därmed behovet av batteribyten. Detta sker med hjälp av solceller framtagna av Epishine, alumn till LEAD. Signostiums samarbete med Epishine markerar ett betydelsefullt framsteg mot en hållbar fastighetsförvaltning.

Namnskyltarna kommer att testas i sex månader och därefter utvärderas resultatet. Om resultaten pekar åt rätt håll kan Stångastaden utöka testet.