Under september stod LEAD tillsammans med Cleantech ÖstergötlandLinköping Science Park och Sting värd för en erfarenhetsutbytesdag, ERFA-träff, för det gemensamma uppdraget Insatser för kommersialisering av energiinnovationer, från Energimyndigheten. Temat för träffen var hur Co2-beräkningar kan skapa underlag för att kunna bedöma potentialen inom framtidens energiinnovationer.

Dagen inleddes av Professor Olof Hjelm, verksam vid avdelningen för Industriell miljöteknik vid Linköpings universitet, som tog oss med på en mycket intressant föreläsning om “Att förutsäga den fulla potentialen av innovationer inom klimat- och miljöområdet”. Värdarna berättade för de andra grupperingarna i Sverige, om hur de arbetar inom ramen för uppdraget “Insatser för kommersialisering av energiinnovationer” samt delade med sig av sina erfarenheter av olika Co2-beräkningsmodeller.

Under dagens senare del fick deltagarna även möta spännande LEAD-bolagen från Östergötland; DevairMicroDriNordic Energy Audit och Cellfion, som alla berättade om hur de på olika sätt arbetar med energibesparande och miljösmarta lösningar. Dagen innefattade även gruppdiskussioner om hur förflyttningar kan mäta, vilket öppnade upp för nya dialoger, samtidigt som vi njöt av lunch och fika i Ebbeparks lokaler!