LEAD avrundar året med att sammanställa boksluten för 2022 med imponerande siffror och stark tillväxt för LEAD-bolag och alumner. Den sammanlagda omsättningen för LEAD-bolag och alumner har nått över 2,1 miljarder kronor, och framstående alumner som Neo4j och Voyado har varit i spetsen med imponerande omsättningar på 714,6 miljoner respektive 365,9 miljoner kronor inom Sverige.

Under 2022 förstärkte LEAD sin position som en av Sveriges främsta företagsinkubatorer genom att generera ett inflöde av 69 nya idéer, där många är grundade i forskning och avancerad teknologi. Dessa idéer har ingående utvärderats, vilket markerar ett total på 1061 utvärderade idéer sedan LEADs start. Hittills har inkubatorn coachat och stöttat över 200 bolag, och år 2022 antogs 21 nya medlemmar till LEADs förinkubatorsprogram, BootUp. Dessutom välkomnades elva nya bolag in i inkubationsfasen.

LEADs verksamhet har varit fokuserad och engagerad, med 68 aktiva medlemsbolag under året. Av dessa arbetade 37 intensivt i förinkubationsdelen för att utveckla kundnytta och värdeerbjudanden, medan 31 befann sig i inkubationsdelen och arbetade på att forma affärsmodellen och skapa de första återkommande affärerna.

LEADs vd Catharina Sandberg kommenterar siffrorna och sa:

”Året 2022 har varit en lysande framgång för LEAD och våra medlemsbolag. Vi är stolta över att ha stöttat över 200 bolag och haft över 1000 idéer under utvärdering sedan vår start. Vår framgång bygger på skräddarsytt affärsutvecklingsstöd, kunskap, nätverk och community som vi erbjuder till innovativa startups. Det är genom att arbeta tillsammans med dessa lovande företag som vi skapar hållbara tillväxtbolag och bidrar till den positiva utvecklingen inom företagsvärlden.”

2022 års alumner

Under det gångna året har LEAD haft tre positiva exits: nyblivna alumner som har nått en professionell verksamhet och skapat tillväxt, resultat och de har förutsättningar att leva upp till sina mål och visioner. 

Nyblivna alumner 2022 inkluderar Celluminova, Arboair och Nordic Energy Audit. Totalt sett finns det nu 67 aktiva alumnibolag i LEADs portfölj, där Neo4j, Voyado och BRP Systems har den högsta omsättningen. Medlems- och alumnibolagen sysselsätter över 1200 anställda sammanlagt.

Framåtblickar

LEAD ser fram emot ännu en framgångsrik period med fortsatt tillväxt och innovation under det kommande året. Genom att fortsätta satsa på skräddarsytt stöd och engagerande samarbete planerar LEAD att stärka sin position som en pålitlig partner för innovativa startups och företag som strävar efter tillväxt och framgång.