AddBIO rapporterar att den första operationen nu är genomförd i den pågående kliniska studie där AddBIOs produkt Skruvcoat används på patienter som opereras för utslitna knän. Studien, som utförs vid sjukhuset i Hässleholm, syftar till att visa om implantat med Skruvcoat får ett bättre fäste i smalbenet och knäleden än implantat utan denna beläggning.
 

AddBIO Zolidd

”Problem som skruvlossning och infektioner beror ofta på för dålig hållfasthet i benet, här kan Skruvcoat spela en avgörande roll. Vi ser därför fram emot resultatet av den här studien som vi hoppas ska kunna leda till mindre komplikationer och därmed minskat obehag för patienten”, säger Trine Vikinge, VD AddBIO AB.

Skruvcoat är en implantatbeläggning som innehåller bisfosfonat, ett läkemedel mot benskörhet. När implantatet placeras i benet frisätts läkemedlet, vilket får till effekt att benet runt implantatet stärks snabbare och risken för komplikationer minskar. Skruvcoat är AddBIOs första produkt från teknologiplattformen FibMat, framtagen för att i en rad möjliga applikationer leverera läkemedel från implantat.

Studien, som beräknas vara slutförd under 2011, ska omfatta 20 patienter som genomgår knäledsdistraktion, det vill säga en förändring av knäledsvinkeln i syfte att ändra belastningspunkt. Infästningen kommer att mätas efter tre månader. Studien genomförs i samarbete med kliniken, utan att denna erhåller särskild ersättning.

För ytterligare information kontakta Andreas Bunge, VD Accelerator Nordic AB, +46 70 824 25 25.