Linköpingsforskarna har utvecklat en metod som framställer grafen på kiselkarbid. Kvaliteten på materialet är världsledande och forskarna har under flera år försett andra forskarlag med material. Efterfrågan av material har nu blivit så stor att forskarna har bildat ett företag, Graphensic.
 
 

Graphensics graf på kiselbädd
Graphen på kiselkarbid

Forskarna har utvecklat en metod som använder högre temperatur än andra forskargrupper.Processen är patentsökt. Framgången ligger i att förstå hur kisel och kol verkar på ytan, och hur man kan implementera en uppvärmningsprocess som kontrollerar ytan.

Graphensic är det första företaget i Europa som levererar grafen på kiselkarbid för en marknad som utvecklar olika typer av ny elektronik som kräver kvalitativt material, exempelvis högfrekvenselektronik.

Graphensic AB är grundat av Rositza Yakimova, Mikael Syväjärvi och Tihomir Iakimov.

Vi välkomnar nu Graphensic som ett nytt LEAD-bolag.