LEAD-alumnen Infviz har tecknat ett avtal med Folkhälsomyndigheten om statistikvisualisering med hjälp av deras tjänst. Avtalet gäller publiceringsplattformen Statistics Studio som används av Folkhälsomyndigheten för att publicera interaktiva diagram på sin webbplats. Lösningen visar även myndighetens öppna data och gör den tillgänglig för utforskning och återpublicering via ett lättförståeligt gränssnitt under namnet FolkhälsoStudio. Sedan den 1 juni 2016 är produkten en integrerad del av Folkhälsomyndighetens webbplats.

Infviz FolkhälsoStudioVi är både stolta och glada över att Folkhälsomyndigheten har valt Statistics Studio. Det bekräftar att vi har siktat helt rätt med vår produkt och att vi fyller en lucka på marknaden med interaktiv visualisering av statistik, säger Johan Franzén, VD på Infviz.

Statistics Studio levererar en unik funktionalitet för att via intuitiva gränssnitt, visualisera statistik och tillgängliggöra den i en interaktiv form på alla webbplattformar. Produkten har ett tydlig fokus på publicering av visualiserad statistik och skiljer sig i från den stora massan av visualiseringsverktyg som idag finns på marknaden.

Statistics Studio levereras av Infviz AB, ett bolag med säte i Norrköping. Infviz AB har sedan 2008 varit verksamt på konsultbasis inom informationsvisualisering åt bland annat SMHI, Migrationsverket och Volvo IT. Sedan 2014 har företaget gjort en strategisk satsning på utveckling av en produkt fokuserad på statistikvisualisering, Statistics Studio.

Här hittar du en länk till FolkhälsoStudio, verktyg för utforskning och vidarepublicering av Folkhälsomyndighetens öppna data. >