En innovativ metod för att ta tillvara på resurser som annars hade gått förlorade, kombinerat med inställningen att bygga ett starkt bolag. Så kan man beskriva Againity, LEAD-alumnen som omvandlar lågtempererad värme till användbar elektricitet. 

För Againity har resan gått framåt och uppåt. Sedan starten har företaget dubblat sin omsättning, något som de planerar att göra fler gånger. Produkten är utvecklad och patenterad, och det gedigna arbetet har etablerat bolaget på marknaden. Kunderna fortsätter komma, även utanför Sveriges gränser. 

 – För mig har det varit ovärderligt att få lägga så mycket tid och kraft på något jag brinner för, och som dessutom gör skillnad, säger Elin Ledskog, delägare och marknadsansvarig.

Coachning gav värdefulla kunskaper

Againity grundades 2013, av serieentreprenören David Frykerås och Joakim Wren, universitetslektor i mekanisk värmeteori och strömningslära vid Linköpings Universitet. År 2013 blev bolaget även en del av LEADs verksamhet, och sedan 2016 är de en av våra alumner. 

Tiden på LEAD beskrivs som både givande och lärorik. Coachningen från erfarna affärscoacher har gett bolaget kunskaper om de utmaningar en verksamhet kan ställas inför under sin resa, och Againity har på så sätt kunnat förbereda sig i processen att bygga upp ett starkt bolag som står sig på marknaden. 

– På LEAD fick vi kompetent stöd under vår tidiga resa, bland annat gällande bolagsstrukturer och finansiering. Jag ville bygga ett starkt företag med bra grunder, och affärscoachningen på LEAD bidrog mycket till detta. Den hjälpte oss att minimera riskerna under bolagsbyggandet, så vi kunde fokusera på andra områden i företaget, säger David Frykerås.

Turbinerna gör el av värmen 

Againity är ett företag som tar tillvara på de resurser som finns runtomkring oss. Deras mål är att den värme som skapas i exempelvis reningsverk inte ska gå till spillo, istället omvandlar de den till el som kan användas. Med sin nya typ av ångturbin kan Againity ta vara på värme i form av vätska eller gas, ner till 90 grader Celsius.

Produkten är ett så kallat ORC-system (Organic Rankine Cycle), som installeras på värmeverk, reningsverk och i industriella processer. Det modulbyggda systemet adderas till befintliga värmekällor såsom hetvattenpannor, genom enkel anslutning till källan och elnätet. Produkten består av ett automatiserat system, och anslutningen möjliggör både övervakning och styrning på distans.

Från startup till framtidsbolag 

Genom åren har Againity fått många bekräftelser på att deras arbete gör nytta. Till exempel stod de som vinnare av Skapa-priset i Östergötland 2015, Nordic Cleantech Open 2016, samt utsågs till Årets miljöteknikprofil 2016. Efter det har deras resa gått vidare på den utstakade banan, och kunderna fortsätter höra av sig. Nyligen installerades bolagets 19e ORC-system i Sverige. 

– Folk har börjat förstå tekniken, och vårt etableringsarbete flyter på bra. Vi tittar även på marknaderna i våra grannländer, till exempel har Norge fått upp ögonen för det vi gör, säger Elin Ledskog. 

Framtiden ser ljus ut för LEAD-alumnen. Förfrågningarna ökar i takt med ett större hållbarhetsfokus. Det är många som vill ta vara på den värme som finns, och Againity erbjuder lösningen som kombinerar energianvändning med miljövänlighet.