LEAD och Norrköping Science Park vill återigen hälsa er varmt välkomna att delta vid Norrköping Tech Day, i år på temat ”Framtidens energi”. Denna upplaga har vi valt att förlägga till en eftermiddag, tisdagen den 31 maj, på Harrys i Norrköping.

Dagen kommer att inledas med lunch följt av intressanta diskussioner, spaningar och presentationer av företag, projekt och den senaste forskningen kopplat till tre områden; visualisering, effektiv logistik och tryckt och organisk elektronik. Vi kommer att ägna en större del av programmet åt årets tema. Vi avslutar dagen med en After Work med möjlighet till vidare diskussioner utifrån eftermiddagen.

Arbetar du med samhällsutveckling? Logistikfrågor? Fastigheter? Då vill du inte missa detta. Vi kommer nämligen att gå in på vilka möjligheter som finns för Norrköping med stöd av forskningen vid Campus Norrköping, Linköpings universitet. Vi kommer också visa på olika lösningar som finns redan idag via företagen i vår stad.

Tillhör du inte ovanstående målgrupp? Du är självklart lika välkommen att delta!

Program

12.00 – Gemensam lunch

13.00 – Huvudprogram

Visualisering, simulering och bildanalys – utmaningar, insatser och mål
Eric Holmstedt, Norrköping Science Park

Genom att tillgängliggöra och tillämpa visualisering, simulering och bildanalys kan vi både lösa samhällsutmaningar och bidra till hållbar tillväxt för det regionala näringslivet. Eric Holmstedt, projektledare vid Norrköping Science Park och innovationsklustret Visual Sweden, berättar om möjligheterna idag och vägen framåt för detta styrkeområde i Östergötland.

LEADs entreprenörsprogram satsar extra på visualisering
Catharina Sandberg, LEAD och Eric Holmstedt, Norrköping Science Park

LEAD Entrepreneurs in Residence är ett unikt trainee-program med fokus på entreprenörskap och personlig utveckling för unga och drivna talanger. Under hösten 2022 utvecklas programmet ytterligare med en stor satsning på visualisering, där Visual Sweden går in och stöttar med 400 000 kronor till programmet. LEADs vd Catharina Sandberg och Eric Holmstedt, projektledare på Visual Sweden, berättar om satsningen.

Visual LIFT – Visualiseringscenter för företag
Peter Westerdahl, Visual Sweden och Viktor J. Söderberg, Reijmyre Glasbruk

Under coronapandemin drabbades många företag och industrier hårt av minskade beställningar och uteblivna leveranser. Här vill projektet Visual LIFT, som nu också fått en förlängning, bidra med flexibla och innovativa lösningar. Ett konkret exempel är Reijmyre Glasbruk, en verksamhet med en historia som sträcker sig ända tillbaka till 1810.

Effektiv logistik – ett styrkeområde med fokus på grön omställning
Magnus Krogh, Norrköping Science Park

I den nya färdplanen för styrkeområdet Effektiv logistik adresseras utmaningar som hänger ihop med den gröna omställningen. Magnus Krogh, projektledare vid Norrköping Science Park, berättar om insatser relaterade till bl.a. morgondagens energilösningar och smart industri.

Utvecklingen av framtidens flyg och flygplatser finns i Norrköping
Kim Silander, Independent Business Group

Flyget, flygplatserna och den tillkommande drönartrafiken med flygtaxi samt frakt med drönare utvecklas och kan påskynda omställningen till den fossilfria transportekonomin. Som en del av denna utveckling möts markinfrastrukturen och luftfarten och skapar nya, omvälvande transportslag och transportvägar.

Peter Jansson, Norrköping Airport

För de flesta har det knappast gått under radarn att det händer otroligt mycket kopplat till Norrköping Airport. Vi har på senare tid kunnat läsa om planer för drönartrafik, en solcellspark och kommersiellt elflyg. Hur nära är det egentligen och hur kommer det påverka invånarna i Norrköping och vår region?

Case: Från trainee till framgångsrik entreprenör
Liam Hardey, Cellfion

År 2020 tog Liam Hardey sig an utmaningarna i LEAD Entrepreneurs in Residence. Där såg han en enorm potential i ett av casen och fastnade för det. Sedan programslutet 2021 driver han det innovativa startup-bolaget Cellfion. Med en vilja av stål och enorm entreprenörsanda leder han sitt bolag framåt och är nu nominerad till Forbes 30 under 30, en lista som illustrerar unga entreprenörers drivkraft att göra skillnad. Liam berättar om sin och Cellfions spännande resa.

Cellfion utvecklar ett biobaserat membran med cellulosafibrer från naturens resurser. Detta möjliggör för nya energitillämpningar och fungerar som en komponent för ren energiteknik.

Panel: Östgötabolagen som bidrar till en hållbar energiomställning
Paneldeltagare: Anna Björlou, Epishine och Elin Ledskog, Againity

Företag har stor potential att påverka och bidra till nya och energismarta lösningar. Men hur kan ett sådant arbete se ut i praktiken? Följ med och inspireras när vi dyker in på ämnet i en paneldebatt tillsammans med de innovativa östgötabolagen Epishine och Againity. 

  • Epishine utvecklar och producerar tryckta solceller bestående av enbart organiska material. 
  • Againity omvandlar spillvärme till energi och skapar på så vis energieffektiv produktion och högre prestanda, dessutom till en lägre kostnad. 

Historisk satsning på materialforskning i Sverige leds av Linköpings universitet
Xavier Crispin, Linköpings universitet

2,7 miljarder kronor på 10 år är troligen den största satsningen på naturvetenskap i Sveriges historia. Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability, WISE, ska leda utvecklingen av hållbara och effektiva material för att lösa några av vår tids stora utmaningar.

HOPE – Ett växthus för företag inom organisk och tryckt elektronik
Eva Eriksson, Norrköping Science Park

Visste du att campus Norrköping vid Linköpings universitet bedriver forskning i världsklass inom området organisk och tryckt elektronik? Det har man faktiskt gjort i över 20 år. Norrköping och Östra Mellansverige har därför blivit ett hem för en mängd företag och innovationer inom område. Genom projektet HOPE – Home of Organic and Printed Electronics ska det bli än fler!

GIVE skapar nytta för människor, företag och vår planet
Dag Forsén, Norrköping Science Park

GIVE är projektet som ska ge bio-organiska energiinnovationer möjlighet att skapa nytta för samhället. Detta kan bestå av organiska solceller för inom- och utomhusbruk, batterier eller smarta fönster som reglerar energiflödet i en fastighet. Give samlar relevanta aktörer och sprider kunskap inom området.

16.00 – After Work

Varmt välkommen!