BootUp är ett kondenserat affärsutvecklingsprogram som tar din tech-startup till nya höjder. Genom en kombination av inspirerande föreläsningar, personlig coachning och professionell feedback ger vi dig verktygen du behöver för att ta din affärsidé till nästa nivå.

Vårt program erbjuder en dynamisk mix av individuellt arbete och grupparbete, där du kan dra nytta av den gemensamma kunskapen och erfarenheten hos likasinnade entreprenörer. Genom att arbeta tillsammans i grupper får du möjlighet att utmana och förbättra din idé samtidigt som du får ovärderliga insikter och feedback från våra experter.

Vi förstår att framgång inte kommer över en natt, och vårt mål är inte att du ska skapa en skalbar affärsmodell på tre månader. Vi vill dock ge dig en solid grund att bygga vidare på. Det första steget är att validera din problemlösning. Vi hjälper dig att identifiera och förstå de verkliga utmaningar som dina potentiella kunder står inför och att utveckla en relevant lösning som adresserar deras behov.

LEAD BootUp strävar efter att hjälpa dig skapa en affärsidé som inte bara är ekonomiskt framgångsrik, utan också positivt påverkar samhället och miljön. Vi betonar vikten av att säkerställa hållbarhetsvärden och vi vill att din idé ska förbättra världen och bidra till din egen tillväxt.

Är du redo att gå BootUp? En guide på resan mot att förverkliga din affärsidé och se hur du kan förvandla dina visioner till verklighet. Ta chansen att vara en del av LEAD:s gemenskap av innovativa entreprenörer och låt oss tillsammans forma framtidens tech-landskap.

Nästa omgång av BootUp startar den 7 mars 2024. Vi utvärderar affärsidéer löpande, så du kan skicka in din idé redan idag om du tror att LEAD BootUp är rätt för dig och din affärsidé.

För att bli antagen till LEAD BootUp behöver du delta på ett LEAD Intro, där en av våra affärscoacher kommer att sitta ner med dig för att förstå mer om affärsidén. Du anmäler dig till LEAD intro i samband med att du ansöker till programmet. 

Datum för BootUp våren 2024: 
7 mars, 21 mars, 4 april, 18 april, 2 maj, 16 maj (demoday), 23 maj