The Future is Equal – Det kommer bara ta 202 år

Vi lever i en värld som är i konstant förändring och vi vet alla att medarbetarnas engagemang är avgörande för utveckling och lönsamhet. Urverken tickar snabbt på många fronter, den tekniska utvecklingen, det agila arbetssättet, marknadens förändrade beteende – men vi möts fortfarande av rapporten som visar att ökad jämställdhet i bolagsstyrelser, vd-roller och ledande funktioner i samhället i stort och inom tech-branchen i synnerhet – går väldigt långsamt. Det kommer bara ta 202-år om vi håller nuvarande takt och kvinnor är grovt underrepresenterade i teknikbranscher på tillväxt. (enligt en rapport från Världsekonomiskt forum (WEF).

Hur underlättar vi entreprenörskap och ökar andelen kvinnliga grundare och företagsledare inom techbranchen?
Välkommen till ett samtal om hur vi kan skapa bättre förutsättningar för att accelerera takten att uppnå jämställdhet snabbare i tech-branchen och viktigast av allt för att bolagen ska få framgång, engagerade och motiverade ledare som kan utmana och inspirera samtidigt som de bygger framtidens bolag.

Välkommen på AW hos oss på LEAD i Linköping.

Program:

16.00-17.00 Välkommen  till ett samtal kring de här frågorna, där en panel med talare som kan dela med sig av erfarenheter, tankar och lärdomar.

17.00- 20.00 En avslappnad After Work a la startup, där vi bjuder på pizza och härligt häng.