Satsa på Kina? Kina är en enorm marknad med stor potential – det är många eniga om. Intresset är stort på många håll och frågorna många. Även för bolag i tidiga skeden kan Kina vara en tidig marknad att överväga. Nyfiken?

Anders Ferntoft, affärscoach på LEAD, var i höstas på en delegationsresa till Kina för att se trender och samla djupare förståelse för den kinesiska marknaden. Anders kommer tillsammans med Simon Bugge, entreprenör och LEAD-alumn med erfarenhet från den kinesiska marknaden, presenterar några intryck från Kina.

Föreläsning: 16.15-17.00
After Work där du har möjlighet att träffa andra entreprenörer och pizza i LEAD-baren 17.00-20.00

Om du vill inspireras ytterligare så rekommenderar vi de artiklar som Anders har skrivit efter sin resa. Du hittar dem här:

Artikel 1:  Kina ”On-line”, hittar du här >>
Artikel 2: Kina – om storlekar, hittar du här >>
Artikel 3: Kina – politikens roll, hittar du här >>