Inför den prestigefyllda mässan ”Mobile World Congress” i Barcelona i slutet av februari valde Ericsson Norrköpingsbolagets Voysys teknik, för att bygga och spela upp presentationer av sina minsta radiobasstationer med hjälp av VR. Med VR-glasögonen förflyttas besökaren i montern in i olika alternativa miljöer, där fördelarna med Ericssons produkter kan lyftas fram, illustreras och placeras i ett relevant sammanhang.

Besökaren styr över sin upplevelse och navigerar mellan en rad olika händelser och platser genom att rikta glasögonen mot interaktiva element. Till exempel får man vara med när en rymdbasstation installeras. Besökaren kan även själv lösa uppgifter i ett av de virtuella rummen. Där möter besökaren ett enkelt videospel och får uppdraget att hitta så många radiobasstationer som möjligt under en förutbestämd tid.

voysys”Med produktionen åt Ericsson visar vi att vår VR-videomotor håller högsta klass och hör hemma i de finaste rummen”, säger Magnus Persson vd på Voysys. ”I framtiden kommer VR-motorn används för att bygga nya TV- och videoupplevelser för konsumenter. Det kommer dröja innan den marknaden är redo, men det finns redan nu ett behov av tekniken för produktpresentationer och liknande, men även andra användningsområden inom till exempel PR och utbildning. Vi är också stolta över samarbetet med Teknomedia som har gjort produktionen och det betyder att andra produktionsbolag också borde kunna bygga interaktiva VR-upplevelser med motorn.”

Ericsson har även tidigare använt Voysys för virtuella fabriksrundturer i Kista. Under mässan i Barcelona föddes många nya idéer på nya användningsområden. Voysys tekniska lösning har möjliggjort produktpresentationen med VR-glasögon och produktionen är ett samarbete, med Teknomedia i Norrköping som har levererat videoproduktion och animeringar.