Under torsdagen gick Näringslivsdagen 2022 av stapeln, en dag med fokus på hur vi gemensamt kan arbeta för ett bättre och mer attraktivt näringsliv i Linköping. LEAD var självklart på plats och delade med sig av sina insikter och inspirerades av andras.

På initiativ av Energimyndigheten samverkar LEAD sedan 2018 med Linköping Science Park och Cleantech Östergötland, i syfte att skapa fler energismarta bolag och att driva tillväxt i regionen. För det är när smarta lösningar kommer till användning som verklig förändring kan ske. Initiativet är ett treårigt projekt där LEAD, genom sitt entreprenörskapsprogram Entrepreneurs in Residence, bidrar med tidiga idéer inom energi. På samma vis bidrar Cleantech Östergötland med ett pitch and match-event och Linköping Science Park hjälper bolagen att skala upp.

På scen fick Catharina Sandberg, vd på LEAD, Daniel Kullgård från Linköping Science Park och Sara Malmgren från Cleantech Östergötland presentera samarbetet, som tack vare en tydlig rollfördelning, varit väldigt lyckat!

LEAD arbetar aktivt med hållbarhet och implementerar det tidigt i startup-bolagen. För att lyckas med detta berättade Catharina om en av LEADs utmaningar – att hitta rätt investerare. Pandemin, som vänt upp och ner på mångas vardag, blev en viktig pusselbit i detta arbete. Den digitala omställningen minskade avstånden och bidrog till att LEAD breddat sitt investerarnätverk.

Jämställdhet skapar hållbara bolag. Att öka mängden kvinnliga investerare och entreprenörer ligger därför LEAD varmt om hjärtat. I samverkan med Linköping Science Park och Cleantech Östergötland har fler kvinnor utbildats och nu ingår flera av dem i det befintliga investerarnätverket.

Linköping har lyckats! Daniel Kullgård berättade att den tillväxt som idag drivs runt om i världen är hållbarhet, ett område med Linköping i framkant. Företaget Nordic Energy är bara ett av många exempel där samverkan mellan LEAD, Linköping Science Park och Cleantech Östergötland bidragit till stor framgång.