Edeva-öresund-news

Foto: Peter Brinch/ Øresundsbron

Actibump, Edevas dynamiska farthinder är från och med idag i bruk på fyra betalstationer på Öresundsbron i riktning mot Danmark.
 

Text nedan kommer från  Øresundsbro Konsortiets pressmeddelande:

– Våra medarbetare som arbetar ute i banorna går mellan banorna för att hjälpa kunder. För dem, liksom för kunderna, är det en säkerhetsrisk när bilar kör för fort. Så vi tror att detta blir ett bra sätt att få ner hastigheterna, utan att de som håller rätt hastighet påverkas, eftersom de inte får något farthinder, säger Håkan Kiendl, chef Betalstationen.

Farthindren fungerar så, att en radar läser av om en bil närmar sig i för hög hastighet. Då öppnas en lucka i vägbanan så att en mindre kant uppstår. Kanten är synlig för föraren och ger föraren valet att sakta ner. I så fall stängs luckan igen. Föraren väljer således själv om de vill passera ett farthinder eller ej.

För de bilar som sänker hastigheten efter att kanten blir synlig, eller håller rätt hastighet från början, uppstår inget farthinder.

– Vi är jätteglada över uppdraget att installera farthinder på Øresundsbron. Det är en spännande miljö, med hög kompetensnivå hos medarbetarna. För oss öppnar det här uppdraget också upp en ny marknad med icke-offentliga aktörer, säger David Eskilsson, VD för Edeva.

Tidigare finns Edevas farthinder i Linköping i Sverige, men inte någonstans i Danmark, även om Edeva börjat märka intresse.

Farthindren installeras i de banor där personbilar kör igenom med bizz, alltså inte i kortbanor eller manuella banor. Det gör att det enbart är personbilar som kommer passera farthindren, inte motorcyklar t.ex, eftersom dessa redan sedan tidigare inte rekommenderas att köra i bizz-banor.

För mer information, kontakta:
Håkan Kiendl, chef Betalstationen, Øresundsbro Konsortiet, 040-676 60 00

David Eskilsson, VD Edeva, 013-474 61 01, mobil 0707-74 86 43

Øresundsbro Konsortiets presstelefon, 040-676 61 16