Nu satsar även Malmö på nya farthinder, Actibump som utvecklats av LEAD-alumnen Edeva, ska installeras på tre platser i Malmö. Edevas aktiva farthinder, Actibump, som sedan länge har varit i användning i Linköping expanderar med flera installationer runt om i Sverige. Första installationen i Linköping ägde rum under 2010 och under sommaren 2015 installerades ytterligare två farthinder i Linköping.

actibump-edevaUnder sommaren kom även resultat på mätningar från Actibump som installerades under 2014 i Uppsala och på Öresundsbron. Resultatet i de utvärderingar som gjorts visar att Actibump inte enbart ger ökad trafiksäkerhet och ett jämnare trafikflöde, utan också har positiva effekter på miljöpåverkan och bättre framkomlighet för trafikanterna.

Farthinder ska sänka hastigheterna och håller du rätt hastighet märker du ingenting, utan trafiken flyter på i en jämnare takt än med andra farthinder. Däremot om du kör för fort aktiveras farthindret genom att en fallucka och du känner en kraftig stöt när du kör över hindret.

Läs mer om installationen i Malmö>>