Oskar och Johanna är två av de juniora talanger som deltog i årets Entrepreneurs in Residence och som vi på LEAD har haft turen att arbeta tillsammans med. Under sex månader har de, tillsammans med tre andra traineer, tagit sig an nya utmaningar i arbetet att utveckla och accelerera olika forskningsidéer. Med ett stort intresse för teknik, entreprenörskap och innovation passar traineeprogrammet dem som handen i handsken. 

Oskar har alltid haft ett intresse för teknik och affärsutveckling. Han är uppvuxen i Linköping och det var också där han studerade vidare. Inför universitet valde han mellan industriell ekonomi och teknisk fysik och elektronik, men kom endast in på det senare. Det var tur i oturen enligt han själv. Med tanke på sitt stora teknikintresse är han i efterhand glad att det blev just så. Men för att få en bredare inblick i företagande lyckades Oskar väva in kurser om företagande och industriell ekonomi i programmet. 

Johanna kommer från Arvika och flyttade till Linköping i samband med att hon började studera vid Linköpings Universitet. Hon har alltid haft ett brinnande intresse för miljö och hållbar utveckling kopplat till teknik, och det var på den banan som hon trillade in på civilingenjörsprogrammet med inriktning på energi, miljö och management. Johanna beskriver sig själv som en rastlös person och tycker om att ha många bollar i luften. Det var en kombination av det och det stora drivet att få vara med och skapa något från grunden som gjorde att hon öppnade upp ögonen för entreprenörskap och startups. Både Oskar och Johanna stötte på LEAD och Entrepreneurs in Residence under sin utbildning på universitetet och direkt slog det gnistor. Det var precis ett sådant här uppdrag som de letat efter.  

 

Det kändes som ett otroligt bra sätt att komma in i den här startup-världen, för hur annars skulle man göra det? Jag kände direkt när jag hörde talas om traineeprogrammet att det passade mig perfekt och att det var det här jag ville göra. Jag är väldigt glad att jag har fått den här möjligheten.

Oskar Andersson - Entrepreneurs in Residence 2022​-1

Under programmet utför traineer ett imponerande arbete med att utveckla olika tidiga högteknologiska idéer sprungna ur akademin eller näringslivet i Östergötland. Idéerna har en stor potential men saknar en eldsjäl som är villig att utveckla och accelerera dem. Det är här traineerna kommer in i bilden. Tillsammans med gruppen har Oskar och Johanna arbetat intensivt under sex månader med att identifiera olika kund- och marknadsbehov, verifiera dessa och sedan undersöka vilka behov som tekniken kan uppfylla. För att ta reda på vem som är kunden måste man förstå kundens faktiska behov. För att göra det arbetar traineerna mycket med NABC-modellen, där just behovet är högst upp. Arbetet kräver dessutom att traineerna omfattande sätter sig in teknikområdet för att förstå den, men också för att orientera sig i hur de ska driva idén vidare. Det är många pusselbitar som ska falla på plats och mycket som ska klaffa, något som Johanna menar är en utmaning.

“I och med att det inte är vår egen idé så har vi lagt mycket kraft på att lära känna tekniken. Det tar mycket tid och engagemang från andra delar, men det är också oerhört intressant. Forskningsidéer kommer man ju inte på i en handvändning, så det är väldigt coolt att få jobba med idéer som har flera års forskning bakom sig” säger Johanna

 

En annan viktig pusselbit är samspelet och den kontinuerliga återkopplingen mellan idéägare och entreprenörer. Om teknikerna som idéerna bygger på inte kan uppfylla de behov som har identifierats, eller om man inte lyckats finna svar på dessa frågor, måste informationen vidareföras till idéägaren så att tekniken kan utvecklas och modifieras. Forskarna, som har spenderat mycket tid med dessa idéer, har oftast egna tankar på tillämpningar för tekniken. Dessa tillämpningar tar traineerna med sig som en grund in i arbetet menar Oskar, men de försöker också ta reda på andra tillämpningar, som forskarna har missat. 

“Vi för in de här idéerna i en ny kontext, från forskningsgruppen in till LEAD där det finns personer som har många olika erfarenheter och kompetenser. På så sätt får idéerna nya förutsättningar att utvecklas” säger Oskar

 

Han beskriver bolagsbyggande som ett hantverk och efter sin tid som trainee på LEAD gick det upp för honom vad den här typen av hantverk faktiskt innebär. Likt andra hantverk kan det vara svårt att beskriva med en instruktionsmanual exakt hur man ska gå tillväga i varje enskilt fall. Det finns vissa generiska metoder som är beprövade och som fungerar som ett ramverk för utvecklingsperioden, inom det måste arbetet anpassas efter varje individuellt case.   

Oskar och Johanna ser tillbaka på sin tid på LEAD med ett leende. Det är en resa som de tycker alla borde göra. Att befinna sig i en miljö i ständig rörelse, med många engagerade och drivna personer och där det finns mycket hjälp och stöd att få, är otroligt inspirerande menar de. De har inte bara fått möjlighet att arbeta hands-on med innovativa och coola tekniska idéer, de har också skapat nya kontakter, fått värdefulla erfarenheter och utvecklats både som entreprenör och på ett personligt plan.

 

Johanna Kästel - Entrepreneurs in Residence 2022​

Den delen av självledarskap som ingår, att det är lika mycket bearbetning av casen som utvecklingen av oss som entreprenörer, är något jag tycker är väldigt tilltalande med programmet. Det är en unik möjlighet och oerhört värdefullt.

Nu väntar nya spännande utmaningar för Oskar och Johanna. Johanna berättar att hon har fått en tjänst på den nyblivna LEAD-alumnen Arboair som hon ser mycket fram emot. Där kommer hon jobba 50 procent med affärsutveckling i ett nytt projekt och resterande 50 procent med customer success. Oskar har tackat ja till en doktorandtjänst på Linköpings universitet. Teknikområdet som tjänsten omfattar tycker han verkar spännande, men tanken på att enbart doktorera känns för akademiskt för hans smak. Så när han fick ett erbjudande om en doktorandtjänst på 80 procent, där det finns utrymme att även syssla med annat, kändes det mer görbart.

“Med resterande 20 procent ska jag försöka göra något med affärsutveckling för att hålla den sidan av mig vid liv” säger Oskar

Entrepreneurs in Residence är det perfekta steget in i startup-världen för nya entreprenörer. Johanna poängterar de unika erfarenheter och lärdomar som arbetet med startups och tidiga idéer kan ge och som i sin tur ger otroligt mycket för framtida arbetssituationer. Som trainee på LEAD erbjuds du hjälp och stöd av erfarna affärscoacher under hela vägen, dessutom ges en ekonomisk trygghet i form av en anställning. Genom programmet får traineerna möjlighet att testa sina vingar i en trygg miljö, omringad av erfarna entreprenörer som kan guida dem på vägen.

“Jag har känt mig så mycket mer hemma på LEAD än vad jag tror att jag skulle känna i ett stort bolag. Det finns utrymme för entreprenöriell men också personlig utveckling på ett helt annat sätt. Man är hela tiden omringad av likasinnade personer som man kan lära sig och inspireras av” säger Oskar

Johanna nickar instämmande.

“På LEAD, eller i det här sammanhanget överhuvudtaget, upplever jag att man får plats på ett annat sätt. Det finns utrymme för olika personligheter och idéer, högt och lågt. Hela jag får plats här, inte bara ingenjörs-Johanna”.