Priset tilldelades LEAD-alumnen Againity med motiveringen att de på kort tid har etablerat sig som en viktig leverantör av utrustning för småskalig elproduktion som kan användas vid befintliga värmeanläggningar. David Frykerås är vd, grundare och hjärnan bakom uppfinningen, ORC-turbinen, tillsammans med Joakim Wren från Linköpings Universitet, och Elin Ledskog är en entusiastisk och tekniskt kunnig marknadsförare.

– Jag är fantastiskt glad för den här utmärkelsen. David och jag hade aldrig klarat att komma hit där vi är idag utan våra fantastiska medarbetare på Againity. Vi är idag tio personer på kontoret och i verkstaden i Norrköping och de är alla en extremt viktig del för att vi ska kunna göra det vi gör. Jag vill också tacka de värmebolag som stått i framkant och vågat satsa på den här tekniken, sa Elin Ledskog när hon tog emot priset på Svebios årsmöte i Stockholm den 8 maj.

Againity som startade 2013 i Norrköping har utvecklat och kommersialiserat en patenterad teknik som gör det möjligt för biovärmeverk runt om i Sverige att uppgraderas till biokraftvärmeverk och producera grön, förnybar och väderoberoende el. Idag har Againity installerat tio anläggningar i Sverige och bygger den elfte i Norge. Fortfarande finns omkring 400 biovärmeverk i Sverige som skulle kunna börja producera el, med hjälp av tekniken, en ORC-turbin som kan utnyttja energin i hetvatten.