Entreprenören och grundaren till LEAD-alumnen Againity i Norrköping hedrades den första september med priset Årets Företagare. Priset ges till en företagare som visat prov på att vara extra kreativ och företagsam och som fungerar som en inspirationskälla och förebild för andra företagare.

– Våra pristagare är utmärkta förebilder för regionens företagande. Båda pristagarna ligger i framkant och utvecklar sin bransch. Våra vinnare sätter verkligen Östergötland på kartan, säger Frida Boklund, regionchef Företagarna som delar ut priset.

Vinnaren går nu direkt till den stora nationella finalen i Stockholm senare i höst. Priset till Årets Företagare har delats ut i drygt 20 år på lokal och regional nivå och sedan 2007 koras även Årets Företagare nationellt.

Juryns motivering Årets Företagare Östergötland:
” Att kombinera teknik, miljö och drivkraft med en stor portion entreprenörskap gör vår vinnare till en riktig hjälte. Vår företagare sätter Östergötland på världskartan genom att bidra till att lösa morgondagens klimatutmaningar. Att nyttja jordens resurser på ett smart vis är grunden i företagets verksamhet. Genom att tillvarata spillvärme, sopor och avloppsvatten kan ny energi bildas. Det ger ett mervärde till oss alla. Dessutom bidrar företagaren till att aktivt förbättra situationen för behövande i de länder de etablerar sig i, jämställdhetsarbetet går som en röd tråd genom hela verksamheten. Så jobbar en sann vinnare av Årets Företagare I Östergötland.”

Läs mer om årets företagare >>