Idag lanseras den digitala plattformen TheHub.se av Danske Bank och SUP46. Målet med TheHub är att underlätta för startups att rekrytera talanger, hitta och kontakta investerare och erbjuda verktyg i form av best practice som startups ofta är i behov av.

Plattformen kommer kontinuerligt att utvärderas och utvecklas i takt med att nya behov identifieras. Runt om i Sverige samarbetar även The Hub med G-Lab21 i Göteborg, LEAD i Linköping och Norrköping och med Malmö Startups och Minc i Malmö. Ambitionen med TheHub framöver är även att öka utbytet mellan startup-ekosystemen i Sverige, Norge och Danmark.

Det bör vara lättare för startups och lovande entreprenörer att lyckas med sina företag. Med lanseringen av plattformen TheHub.se vill Danske Bank och SUP46 tillsammans göra det lättare för unga företag att växa och nå sina mål. För att säkerställa relevans och nytta har plattformen tagits fram utifrån intervjuer med 150 nordiska startups. Oavsett var i Norden man bedriver sin verksamhet framkom det tydligt av intervjuerna att rekrytering, finansiering och att hitta verktyg för best practice är utmaningar som är gemensamma för bolagen.

Både genom arbetet med vårt medlemsbaserade community och genom vår öppna mötesplats, där vi arbetar för att förbättra förutsättningarna för alla svenska startups, upplever vi att det saknas en öppen digital plattform där alla kan få synlighet. TheHub.se blir en digitalisering av vår öppna mötesplats och plattformen har verkligen potential att bli den överblick som behövs av svenska startupscenen. Därigenom kan vi underlätta för svenska startups med bland annat rekrytering – en av de mest avgörande delarna i att bygga ett skalbart bolag, säger Jessica Stark, vd & medgrundare av SUP46.

https://youtu.be/V3RTOLI33Q0

Funktioner på TheHub.se vid lansering

  • Rekrytering. Över 100 startupprofiler finns idag registrerade på TheHub.se med närmare 90 lediga jobb. För att ansöka anger jobbsökaren namn, email och telefonnummer samt adderar en relevant extern länk. Företaget väljer själv om de vill att alla ansökningar screenas av en dedikerad person innan de relevanta skickas vidare, alternativt få direkt tillgång till alla ansökningar.
  • Finansiering. Totalt 45 investerarprofiler finns registrerade på TheHub.se. Plattformen tillhandahåller även ett verktyg som hjälper dig se i vilken fas du befinner dig och rekommenderar utefter dina behov investerare av rätt typ och som investerar i den fas ditt startup befinner sig.
  • Best Practice tools. I dagsläget finns tre olika mallar för kostnadsfri nedladdning på TheHub.se. Dessa består av en pitch deck guide, board deck samt en investor matchmaking tool och tillhandahålls av Startupdocs och Jansson&Norin. Denna del kommer kontinuerligt att fyllas på med fler typer av dokument baserat på efterfrågan från användarna.

TheHub lanserades för ett år sedan i Danmark av Danske Bank och Rainmaking och är idag landets största jobb- och investeringsplattform för startups. Plattformen har genererat mycket positiv respons både från startups och från jobbsökare.