Linkura fokuserar på hälsa

DanagårdLiTHO och Hallins Verkstäder satsar stort på nya former av förebyggande hälsoarbete för sina anställda. Under våren och hösten har DanagårdLiTHO respektive Hallins Verkstäder tillsammans med Linkura inlett ett större förebyggande hälsoarbete för sina anställda.

Med hjälp av inspirationsföreläsningar och unika mät- och coachningsverktyg arbetar man med de anställda på ett individuellt plan för att förbättra varje individs livsstil. Linkuras process för medvetandegörande och förändring av livsstil är ny och spännande. Den bygger på faktisk mätning, kartläggning och arbete med den egna livsstilen, på jobbet såväl som i vardagen.

Läs hela nyheten 

Mer om Linkura, https://www.linkura.se/om/var-resa

Linkura på Facebook, https://www.facebook.com/Linkura

Mer om DanagårdLiTHO, http://www.danagardlitho.se

Mer om Hallins Verkstäder, http://www.hallins.com/

Linkura är ett entreprenörsdrivet företag, sprunget ur miljön kring Linköpings universitet, som har skapat en modell för hälsovård som kombinerar analys med rådgivning och uppföljande fysiska åtgärder som blandas med det senaste inom teknik. Med ett helt nytt Livsstilsprogram erbjuds ett modernt verktyg för de arbetsgivare och anställda som vill åstadkomma en sundare, trevligare och mer produktiv arbetsplats. Med en mätbar process läggs resurserna där de verkligen gör nytta.

För mer information
Jeanette Nordgren, Linkura
0730-38 70 04
jeanette.nordgren@linkura.se