Linkura-danagard-news

Efter att ha provat på traditionella friskvårdssatsningar har DanagårdLiTHO valt att använda Linkuras Livsstilsprogram för att nå de personer som andra hälsoinsatser missar.

DanagårdLiTHO är ett modernt företag som erbjuder attraktiva och marknadsledande tjänster inom grafisk produktion och systemutveckling med bas i Ödeshög och Motala. Som första företag i Östergötland har man valt Linkura som partner för hälsosatsning för personalen.

Efter att ha gjort hälsoundersökningar och andra traditionella friskvårdssatsningar har man nu valt att använda Linkura Livsstilsprogram för att nå de personer som andra hälsoinsatser missar. Till skillnad från grupptävlingar i form av exempelvis stegräknartävlingar når Linkuras program fram till de personer som vill förbättra sin livsstil men behöver extra stöd för att komma igång och sedan verkligen lyckas med förändringen.

Genom att hålla en inspirationsföreläsning och genomföra Livsstilsenkäter på plats vilka 91 % svarade på kunde ett första urval göras. Efter enkätmomentet gick ännu ett urval av deltagarna vidare och gjorde en Livsstilsanalys, där de fick använda Linkuras unika Livsstilsmätare för att mäta sin livsstil i vardagen. Här fick de en ordentlig genomlysning av sin status vad gäller kost, fysisk aktivitet, sömn och stress. I en första omgång startade sedan de personer med mest behov upp sin personliga Livsstilscoachning, för att förändra och upprätthålla nya vanor. Motivationen är hög hos deltagarna och arbetet med att förbättra livsstilen är nu i full gång!

– Det engagemang vi sett hos personalen från första dagen då Linkura var här är riktigt härlig att se. Vid tidigare satsningar har det varit svårt att engagera alla på företaget, säger Pernilla Wadell, som är ekonomichef på DanagårdLiTHO.

Man räknar med att det finns mer än 1 miljon anställda i Sverige som sitter mer eller mindre åtta timmar om dagen. Det är därför inte oväntat att detta upptäcktes även hos DanagårdLiTHO under Livsstilsprogrammets gång. Med hjälp av Linkuras unika Livsstilsanalys och coachning är det äntligen lätt att mäta, reflektera och förändra ett stillasittande beteende på jobbet och fritiden. Linkura och DanagårdLiTHO kommer därför nu tillsammans jobba för att sänka stillasittandet bland de anställda, med coachning och andra bredare aktiviteter.

– Vi har jobbat med stillasittande ända sedan de första rapporterna kom 2010. Det handlar främst om att ändra levnadsvanor och beteenden, säger Anders Johansson, som är docent i fysiologisk mätteknik och ansvarig för området Beteende & Motivation på Linkura.

Användbara länkar

Mer om Linkura, https://www.linkura.se/om/var-resa
Linkura på Facebook, https://www.facebook.com/Linkura
Mer om DanagårdLiTHO, http://www.danagardlitho.se
Läs mer om stillasittande, http://www.gih.se/stillasittande

För mer information

Jeanette Nordgren, Säljchef på Linkura
0730-38 70 04
jeanette.nordgren@linkura.se