Med sin patenterade teknik förändrar LEAD-alumnen DP Patterning marknaden för elektronikproduktion: de ger industrin chansen att sluta använda frätande syror i sin tillverkning. Bolagets process är en stark konkurrent till traditionella tekniker, genom en metod som är både enklare, billigare och mer miljövänlig. 

I Norrköping finns ett företag som banar nya vägar i branschen för elektronikproduktion. DP Patterning gör maskiner som ger användaren möjlighet att trycka mönster på flexibla substrat, istället för traditionell kemikaliebaserad tillverkning. Genom metoden Dry Phase Patterning erbjuder de ett framtidsinriktat alternativ för produktion av kretskort. 

Vår produkt gör att kunden kan skapa sina varor på ett miljövänligt sätt, utan att använda de skadliga kemikalier som tidigare har varit vanliga. Den teknik vi erbjuder är ett steg framåt för både kunden och miljön, säger Staffan Nordlinder, VD på DP Patterning. 

 

Från idé till framgång 

Metoden som används har sitt ursprung i teknisk utveckling på RISE forskningsinstitut. Resan startade i början av 2000-talet i form av exjobb, och har sedan fortsatt genom patenttagning och bolagsbyggande. Sedan år 2017 är de LEAD-alumn. 

Coachningen på LEAD var väldigt givande för DP Patterning, det gav oss komponenter till att skapa en struktur på det hela. Det var skönt att ha inkubatorn som ett stöd i ryggenKompetensen och samspelet där gjorde oss till bättre företagsledare, säger Staffan Nordlinder. 

Att vara verksam i en inkubator beskrivs som en möjlighet att ta till sig av kunskap från andra bolag och entreprenörer, genom kurspaket, mentorsprogram och nätverkande. 

Vi kunde dela våra problemställningar med andra i samma fasFör mig personligen har det dessutom varit en spännande utveckling att gå från att vara teknisk fysiker till rollen som VD, och LEAD gav mig många lärdomar om det arbetet. 

 

Viktigt att våga 

takt med att DP Patterning etablerades samlade Staffan Nordlinder in erfarenheter i tidigare oprövade områden, som redovisning och personalutveckling. Till nya entreprenörer ger han rådet att våga ta steget och satsa på sin idé, även om det innebär att ge sig ut på nya vatten. 

Mitt tips till dig som bolagsbyggare är att inte vara så försiktig, vi tekniknördar är ofta det. Sen är det också skönt att ha det formella ordnat i ett tidigt skede, vilket är en del av planen på LEAD. 

En annan viktig inställning menar Staffan är att visa framfötterna, och att berätta för omvärlden om sin verksamhet. 

Vår affärscoach på LEAD tipsade bland annat om att söka aktuella stipendierDet är en enkel insats som kan göra mycket för verksamhetens utveckling. För oss ledde det exempelvis till att vi fick Åforsks entreprenörsstipendium år 2017, vilket gav vår produktutveckling en skjuts. 

 

Positiv inför framtiden 

För DP Patterning fortsätter vägen framåt. Strategin är att expandera organiskt, i sin egen takt. De har nu vuxit till 8 anställda, och både verksamheten och marknaden blir störreDet är allt fler som vill ställa om till en mer miljövänlig produktion. 

Hösten ser lovande ut. Vi flyttar snart till nya lokaler, med en bättre demoanläggning för våra produkter. Utöver det har vi för första gången sålt vårt system utanför EU, det känns väldigt roligt att vi fortsätter växa, säger Staffan Nordlinder.

Se filmen när Staffan Nordlinder, vd på DP Patterning berättar om resan med LEAD: