Christian Berger, VD på LEAD har valts till styrelseordförande för SiSP, nationell branschorganisation för Sveriges inkubatorer och science parks.
 

Christian Berger lean half Christian Berger, VD på LEAD har valts till styrelseordförande för SiSP, nationell branschorganisation för Sveriges inkubatorer och science parks.

Christian Berger har lång och gedigen erfarenhet och kunskap om svenska inkubatorer och Science Parks då han bland annat varit inkubatorsansvarig för Jönköpings science park samt inkubatorsansvarig för Norrköpings science park. Vid fusionen av de två inkubatorsverksamheterna i Norrköping och Linköping 2007 klev Christian in som VD för den gemensamma satsningen. Idag anses LEAD som en av Sveriges främsta företagsinkubatorer.

– Det finns ett antal viktiga aspekter att ta hänsyn till när vi gjorde valet av styrelseordförande, säger Henrik Jansson VD på inkubatorn i Borås och del av valberedningen. Det är viktigt att personen har en kunskap och ett intresse att det finns en branschorganisation. Christian är en person vi har förtroende för och han har genom sitt arbete med LEAD visat goda resultat. Han har även lång erfarenhet av branschen och har rätt engagemang och en förståelse för branschens utveckling framåt.

 Styrelsen i SISP väljs årligen av medlemmarna och har till uppgift att leda föreningens verksamhet. Alla medlemmar i styrelsen är verksamma i en inkubator- eller science park-organisation. Styrelsen är aktivt engagerad för att främja erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna samt att göra omvärlden uppmärksam på de fantastiska möjligheter som skapas i medlemmarnas miljöer och utvecklingsprocesser.

 – Det är med glädje och förväntan jag tar mig an den här uppgiften, säger Christian Berger.  Vår bransch står inför en mycket spännande period där våra respektive roller blir allt viktigare för såväl regioners som nationens utveckling och konkurrenskraft. Som ordförande ser jag fram emot att tillsammans med styrelsen, organisationen och medlemmarna jobba hårt för att synliggöra effekterna och skapa nytta för medlemmarna och våra intressenter.

Läs hela press releasen här

Läs pressreleasen från SiSP här