Patrik Lindergren på uppdragsgivaren Chargestorm, är mycket nöjd med resultatet ”Promil” och med Demola:”Vi såg det här som ett spännande sätt att få en ung grupp människor med nya perspektiv att titta på hur en framtida smart laddningsstolpe kan se ut, också för att kunna produceras i höga volymer. Det har varit givande och intressant att följa studenternas arbete, även om de har haft väldigt fria händer. Av oss fick de några få riktlinjer initialt, följt av någon uppföljning under projektets gång”, berättar Patrik.
 

Charfestorm-demola

Textklipp från Norrköping Science Parks pressmeddelande.

”Det arbete som studenterna gör, även i ett så tidigt skede, har en verklig effekt i företagen. Det här var dessutom ett av tre pilotprojekt som genomfördes under våren och därför är det extra roligt att det har tagits hela vägen tillbaka till företaget. Vi ser det som en indikation på goda möjligheter för de projekt som nu pågår att nå motsvarande resultat. Till exempel så vet vi redan att ett av projekten har sin köpare beredd när det väl är färdigt”, fortsätter Fredrik.

Läs hela releasen här

Läs om ChargeStorm

Läs om Demola