LEAD-alumnen Chargestorm förvärvas av CTEK Sweden AB – något som ger Chargestorm möjligheten att flytta gränserna inom utvecklingen för att ge marknaden nya och innovativa produkter till en global marknad.

Chargestorm grundades 2009 och ärsvensk marknadsledare inom utveckling och tillverkning av produkter och system för laddning av elfordon. CTEK är i sin tur ett globalt ledande varumärke inom underhåll och fordonsbatterier. I och med förvärvet tar CTEK, som redan är världsledande på lösningar för batteriunderhåll, även steget in på elbilsmarknaden med ambitionen om att bli en central aktör på den snabbväxande elfordonsmarknaden.

– Förvärvet av Chargestorm AB och deras laddningsteknik för elfordon kommer att utöka vårt erbjudande ytterligare och hjälpa oss att gå in på en snabbt växande marknad, säger Jon Lind, vd för CTEK. Våra nya kollegor från Chargestorm för med sig ytterligare expertis till oss, vilket gör att vi kommer kunna utveckla än mer avancerade laddningslösningar för elfordon. Vi vill bygga vidare på det vi redan har uppnått. Med vår kapacitet och våra starka samarbeten med fordonstillverkare kan vi leda utvecklingen, tillverkningen och distributionen av produkter och system för elfordon globalt.

Chargestorm menar att det finns många synergier mellan företagen, inte minst gällande värderingar kring kvalitet, säkerhet och enkelhet för att maximera batteriprestanda. CTEK vill nu utveckla starka samarbeten med Chargestorms kunder, men ser också fram emot att introducera den spännande tekniken för deras egna säger Jon Lind.

Den expertis, kapacitet och samarbeten som tillkommer i och med CTEK gör det möjligt för Chargestorm att leda utveckling, tillverkning och distribution av produkter och system på en global nivå. Chargestorms dagliga arbete kommer i övrigt inte påverkas av förvärvet.

Läs mer här >>