Ignite Matchning 2017

Ignite matchningsevent under Sveriges Innovationsriksdag 2017 med LEAD som arrangör.

Storföretagens intresse för startupföretag med nya skalbara affärsmodeller och innovativa lösningar ökar för varje år. I samband med Sveriges Innovationsriksdag i Borås 10–11 april arrangerar Ignite Sweden matchmaking mellan startups och storföretag – en arena för dessa världar att mötas.

– Storföretagen ser stort värde i de lösningar, produkter och tjänster som utvecklas av startups. Drivkraften är behovet av att ständigt förnya sitt erbjudande på marknaden. Samtidigt behöver startups ofta hjälp att hitta nyckelpersoner, en första kund, eller respons på affärsmodeller, säger Stina Lantz, projektledare Ignite Sweden.

Ignite Sweden skapar en gemensam arena där nya kontaktytor mellan storbolag och startups erbjuds för att stimulera till nya samarbeten. ABB, Bisnode, Combient, E. ON, L’Oréal, Scania, Siemens, Stockholm Energi, Trygg-Hansa och Ericsson är några av storföretag som kommer vara på plats under eventet i Borås.

– För en startup med en spännande innovativ lösning och en skalbar affärsmodell finns goda möjligheter till samarbete med exempelvis ABB. Jag tycker att startups i Västra Götaland och övriga Sverige ska ta den här chansen att via Ignite Sweden komma och träffa oss från ABB och andra storföretag. Det här är något som är lärande och utvecklande för bägge parter, säger Peter Löfgren, Managing Directory Synerleap powered by ABB.

Vill ditt startup delta i Ignite under Sveriges Innovationsriksdag?

Anmäl senast den 28 mars >>

Om Ignite Sweden
Ignite Sweden har hittills skapat 641 matchade möten mellan startups och storföretag. 140 tech startups och 37 storföretag har hittills engagerats i projektet som genererat 55 processer och 17 konkreta samarbeten. Ignite Sweden drivs av LEAD, MINC, SISP, STING, THINGS & UMINOVA och är delfinansierat av Vinnova.