LEAD-alumnen Celluminova revolutionerar med-tech branschen och skapar nya förutsättningar för patienter med hjärntumörer. Med sin unika och patenterade biomarkör kan Celluminovas GlioStem urskilja stamceller i hjärntumörer - och därmed öka livslängden hos cancerpatienter.

För den som drabbas av cancerformen Glioblastom (hjärntumör) ser prognosen mörk ut. Så många som 95 procent av cancerpatienterna dör inom fem år och 100 procent får återfall. En stor orsak till dessa återfall beror på att cancerstamceller finns kvar i tumörvävnad som man inte lyckas ta bort vid kirurgiska ingrepp. Men med Celluminovas produkt utmanas nu denna skrämmande statistik.

Sprunget ur forskning från Karolinska institutet och Linköpings universitet, har bolaget tagit fram en fluorescerande molekyl som binder dessa stamceller och gör det möjligt att se om det finns cancerstamceller kvar i vävnaden efter ett ingrepp. Denna unika teknik innebär att de kirurgiska ingreppen kan utföras mer precist genom att alla cancerstamceller i tumörvävnaden kan tas bort, och därmed ökar sannolikheten för ökad livslängd hos cancerpatienterna. Celluminovas produkt GlioStem är i dagsläget den enda biomarkör som kan urskilja just dessa stamceller.

Celluminova har sin grund redan från början av 2000-talet. Shirin Ilkhanizadeh är vid den tiden doktorand på Karolinska institutet och tillsammans med Linköpings universitet försöker hon och hennes forskarteam få självlysande polymerer att lysa upp hjärnstamceller. Det är en lång ”trial and error”-process, utan större framgång. År 2009 börjar Shirins doktorandtjänst lida mot sitt slut och hon måste gå vidare i sitt arbete och börja fokusera på disputationen. Innan dess bestämmer hon sig för att göra ett sista test. Hon påbörjar genomförandet av testet, men vi det här laget har hoppfullheten börjat svalna och hon förväntar sig inte att något ska ske. Men så plötsligt börjar cellerna lysa upp i ett grönt sken. Det är genombrottet som hon och forskarteamet i så många år väntat på. Därefter genomför de fler tester för att verifiera och säkerställa att fyndet inte bara var en engångshändelse. Shirin börjar även fundera på om fyndet skulle gå att applicera på hjärntumörer. Hon genomför ytterligare tester och det visar sig även att de här testerna blir lyckade. Det blir startskottet för Celluminova.

 

2018 har bolaget en unik patenterad produkt och det finns en stor vilja att kommersialisera och ta ut de på marknaden där den kan göra storskalig nytta. Shirin är biomedicinsk forskare med lång erfarenhet och stor kompetens inom neurovetenskap, men hon saknar kunskap och verktyg för hur man driver ett bolag. Därför söker hon sig nu till företagsinkubatorn LEAD. Celluminova blir medlem på inkubatorn och där får Shirin hjälp och stöttning att bygga bolag med kompetenser som kompletterar henne. 

 

Celluminova har i dag kommit långt i sin resa mot kommersialisering och bolaget tar nu sikte mot nya mål. Nästa steg blir att göra en så kallad first human studie och använda polymererna i klinikerna i samband med kirurgiska ingrepp.