För att lösa klimatutmaningen krävs ny teknologi för ren energi. Med framväxten av ny ren energiteknik är en nyckelkomponent ett membran. Baserat på ledande forskning från bland annat Linköpings universitet har LEAD-bolaget Cellfion bildats för att erbjuda membran baserade på biomaterial från den svenska skogen.

Cellfion utvecklar och tillverkar biobaserade membran för användning i olika energitillämpningar. Membranen är gjorda av nanocellulosafibriller, utvunna från trä. Tekniken utgår därmed från miljövänliga råvaror tillgängliga i stor skala som möjliggör ny högpresterande, kostnadseffektiv och miljövänlig teknologi för att skapa ren energi. Bolaget fokuserar på två huvudapplikationer: organiska redoxflödesbatterier, en form av storskalig energilagring som kan användas för att stödja elnätet, och PEM-elektrolysatorer, som används för produktion av grön vätgas.

Utvecklingen av Cellfions teknologi bygger på ett samarbete mellan tre av Sveriges främsta forskningsaktörer. Linköpings universitet (Laboratoriet för Organisk Elektronik), som arbetat med validering av membranen i elektrokemiska enheter, KTH (Institutionen för Fiber- och Polymerteknologi), som arbetat med tillverkning och kemisk modifiering av materialet samt RISE (Printed Electronics Arena i Norrköping), som fokuserat på produktion och teknikvalidering.

”Vi känner oss oerhört lyckligt lottade som får arbeta med sådan otrolig teknik och vi känner stor  tacksamhet till forskarna vid LiU, KTH och RISE för de år av hårt arbete som har lagts ner i utvecklingen av tekniken. Vi hoppas att vi genom vår nya biobaserade teknik kan bidra till mer hållbara material i branschen och samtidigt öka effektiviteten i olika elektrokemiska energiprodukter som kommer vara nyckelteknologier i det globala skiftet från fossila bränslen till förnybar ren energi”, säger Liam Hardey, vd på Cellfion AB.

Cellfion AB har nu bildats med stöd av och investeringar från LiU Invest, KTH Holding och privata investerare. Kapitaltillskottet gör det möjligt för Cellfion att utveckla sin affärsmodell samtidigt som man validerar sin teknik mot marknaden. Cellfion siktar på att i höst börja leverera prover till branschpartners för validering och feedback, vilket tar tekniken ett steg närmare marknaden.

LiU Invest investerar i företag som bygger på projekt och idéer från Linköpings Universitet. Fokus är att investera i ett tidigt skede, antingen som ensam investerare eller tillsammans med andra investerare.