Det biobaserade membranföretaget, Cellfion, siktar på framtida milstolpar inom industrin för ren energi: Byggandet av världens första produktionsanläggning för biobaserade, PFAS-fria membran och lanseringen av första generationens membran.

Stockholm, Sverige – I ett banbrytande steg mot hållbar tillverkning tillkännager Cellfion planer för världens första anläggning dedikerad till produktion av biobaserade, PFAS-fria membran. Det primära målet är dubbelt: att etablera en pilotlinje i industriell skala och att underlätta försäljningen av produkter i kommersiella volymer.

Denna produktionslinje kommer att fungera som en viktig milstolpe och bana väg för byggandet av Cellfions fabrik under de kommande åren.

Cellfions cellulosabaserade fluorfria membran öppnar ett nytt kapitel inom området protonledande membran. Baserat på lovande elektriska egenskaper har nästa utvecklingssteg, inklusive bränslecellstester, definierats för att snabbt nå tillförlitliga och reproducerbara membran och MEA (membrane electrode assembly) – Dr. Albert Hammerschmidt, tidigare före detta Direktör för bränslecellsutveckling på Siemens Energy.

Jonselektiva membran är centrala komponenter som driver övergången till grön energi genom applikationer som PEM-bränsleceller, elektrolysörer och storskaliga batteriteknologier som flödesbatterier. De spelar en avgörande roll och påverkar drifteffektiviteten och livslängden för dessa energilösningar, och håller därmed nyckeln till framtiden för väte- och batteriindustrin. De potentiella tillämpningarna för dessa jonselektiva membran sträcker sig bortom energisektorn och omfattar områden som vatten- och luftfiltrering, vilket öppnar upp ett brett spektrum av möjligheter.

Den rådande utmaningen som dagens membranteknologi ställs inför härstammar främst från deras beroende av skadliga kemikalier, med samlingsnamnet PFAS. Med Europeiska unionen redo att fasa ut dessa ämnen under de kommande åren, står industrin inför potentiella störningar om inte nya, hållbara alternativ dyker upp för att ersätta det nuvarande status quo. Cellfions banbrytande lösning fokuserar på att använda cellulosa utvunnen från träd. Detta tillvägagångssätt erbjuder inte bara ett miljömässigt ansvarsfullt substitut utan presenterar också en mer skalbar, ekonomiskt lönsam och anpassningsbar lösning för att möta branschens föränderliga behov.

Det kommande förbudet mot PFAS-material i kombination med bristen på kommersiellt tillgängliga membran har drivit på företagets utveckling och kommer att se företaget släppa sina första generationens produkter redan 2024, efter en framgångsrik aktieinjektion och etablering av pilotanläggningen.

För mediaförfrågningar, vänligen kontakta:
Alexandra Troulioti
alexandra.troulioti@cellfion.se
+4673 075 89 83

Håll dig uppdaterad om Cellfions utveckling genom att besöka www.cellfion.se eller LinkedIn.

Om Cellfion

Cellfion etablerades 2021 som ett resultat av över ett decenniums forskning bedriven vid KTH och Linköpings universitet. Företaget är dedikerat till att utveckla området för elektrokemiska energitillämpningar genom utveckling och produktion av innovativa PFAS-fria, biobaserade membran och dispersioner av nanopartiklar. Det växande teamet består för närvarande av 11 hängivna personer med stöd av en styrelse och investerare med lång branscherfarenhet.

Nuvarande investerare är bl.a. Voima Ventures, Almi Green Tech, Klimatet Invest, LiU Invest & KTH Holding, och den privata investeraren Hans Hentzell.


Cellfion har varit medlemmar hos LEAD sedan 2020, och det är med glädje som vi delar med oss av denna pressrelease. Vi ser fram emot att fortsätta vara en del av, och stödja Cellfions bolagsresa.