Under dagens underleverantörsmässa på Elmia presenterade Prodelox att LEAD-bolaget CBot vann deras tävling ”Årets Produktinnovation”. Bolag från hela Sverige har deltagit i tävlingen som har pågått under hösten, tävlingen syftar till att lyfta fram nya produkter som kan bidra till framtida tillväxt i Sverige.
 

Tävlingen arrangeras av Prodelox och i juryn medverkar också representanter från Almi Företagspartner och Almi Invest. 

CBot arbetar på att utveckla en demonstaror för plattläggning av stora golvytor. Bolaget har suttit på LEAD sedan våren 2013.

 

Läs mer om Prodelox