actibump-edeva

Fordon som håller rätt hastighet ska kunna passera utan att märka av farthindren. På så sätt skapas ett jämnare trafikflöde och minskad miljöpåverkan. Uppsala kommun påbörjar byggnationen av Edevas farthinder och är en av tre kommuner som provar Edevas teknik. Våren 2015 planerar Linköpings kommun och Stockholm Stad sina installationer.

Projektet genomförs i samarbete med Statens väg- och transportforskningsinstitut. Mätningar av trafikflöden, hastigheter, buller och markvibrationer har genomförts inför byggstarten och dessa kommer att följas upp med fler mätningar. På så sätt ska effekterna kunna analyseras och visa hur hastigheterna har påverkats på sträckan.

Läs Uppsala kommuns pressmeddelande