LEAD-bolaget Boldai AB tilldelas 300 000kr i VINN NU pris. Bakom satsningen står VINNOVA och Energimyndigheten vars syfte är att underlätta för nystartade FoU-baserade företag att förbereda och tydliggöra tidiga, kommersiellt intressanta utvecklingsprojekt.

På så sätt kan de utvecklas, finna en efterföljande finansiering och på sikt bli framgångsrika svenska företag. VINN NU riktas till nystartade företag som baserar sin verksamhet på forsknings- och utvecklingsresultat och företagen finansieras med 300 000 kronor vardera.

Boldai AB utvecklar artificiell intelligens (AI) för datorspel: grafisk editor som hjälper spelutvecklare att skapa intelligenta datorspelkaraktärer.

Kontakt: Martin Magnusson, tel 0730-44 28 87, e-post martin@boldai.com