Nyheter

Respiheart

RespiHeart AB utvecklar ett nytt trådlöst system för mätning och övervakning av flera fysiologiska parametrar, vilka presenteras via en app och kan integreras med journalsystem i sjukvården. Här ingår bl a registrering av andningsfrekvens och andningsfunktion utan att störa andningsvägarna.