Nyheter

Invisense

Invisense utvecklar, säljer och levererar en lösning så att fastighetsägare får kontroll på den relativa fuktigheten i sitt bestånd.

Sensorer monteras vid nybygge eller renovering i väggen, t.ex. bakom tätskiktet i våtutrymmen, sen läser man av dem trådlöst. Informationen lagras i Invisense Cloud och kan sen analyseras. Du får ett omedelbart RH% värde vid avläsning och kan snabbt avgöra om åtgärd behövs eller inte.