Nyheter

CBOT

CBot AB utvecklar automationslösningar för byggindustrin med målet att öka produktiviteten och öka lönsamheten hos våra kunder samt att reducera förslitningsskador hos deras personal. LEAD-alumn 2016.