BioReperia fick nyligen 3 miljoner i en utlysning från Swelife och Medtech4Health för sitt projekt för funktionell individanpassad diagnostik av urinblåsecancer. Pengarna ska bland annat användas för att starta en klinisk studie samt lägga en plan för kommersialisering av produkten.

”Målet för projektet är utveckla vårt ZTX® test för individbaserad behandling av patienter med urinblåsecancer. Idag har vi gjort ett proof-of-concept där vi kan se att metoden fungerar och projektet syftar till att ta dessa data och skala upp så vi kan starta en klinisk studie där vår metod ska användas för att förutsäga hur patienterna kommer svara på behandling. Inom ramen för projektet kommer vi även lägga en plan för hur slutprodukten ska komma till marknaden samt utveckla och automatisera vår produktion”, säger Anna Erkstam, COO på BioReperia.

BioReperia har utvecklat en teknik som med hög precision kan bestämma effekterna av olika läkemedel hos cancerpatienter. Med hjälp av sin zebrafiskplattform kan de på bara fem dagar ta fram data om hur effektiva läkemedel är för att bromsa tillväxt och spridning (metastasering) hos humana cancerceller. Detta görs genom att celler från patientens tumör stoppas in i embryon från zebrafiskar som sedan behandlas med små mängder av olika cancerläkemedel för att undersöka vilken behandling som är mest effektiv för just den patienten. Detta resulterar i förbättrade behandlingsresultat och potentiellt minskad dödlighet för cancerpatienter.

”Anslaget är på 3 miljoner och är ett samarbete mellan BioReperia, Region Östergötland, Umeå Universitet och Norrbottens universitetssjukhus. Vi är otroligt glada att vårt projekt har blivit utvalt och detta anslag möjliggör att vår produkt kan nå ut till patienterna snabbare och verkligen göra nytta”, säger Anna Erkstam.

Läs mer om BioReperia här >>