Sverige behöver startups, våga agera nuSISP, Swedish Incubators and Science Parks tillsammans med programmet Ignite Sweden som LEAD driver tillsammans med en rad inkubatorer har efter dialog med näringsdepartementet skickat ut en enkät till över 400 forskningsnära startups. Resultatet visar på en mycket akut situation i bolagen. Det handlar om indragen finansiering, inställda projekt och att de tvingas göra sig av med kompetens, vilket i sin tur ytterligare drar ner viljan från investerare att skjuta till kapital. Företagen utarmas i rasande takt och situationen är allvarlig, inte bara för startupscenen i sig utan för Sveriges ekosystem för innovation där dessa bolag fyller en viktig funktion. På så vis så hotar det också jobben på längre sikt.

En sammanställning av resultaten från mitten av april hittar du här >>

Vill du lämna ditt bidrag?

Vi vet att den rådande situationen påverkar dig som startup eller scaleup. Nu har vi en möjlighet att synliggöra den fulla effekten för våra beslutsfattare. Du kan fortfarande svara på den här korta enkäten kommer skickas direkt till regeringen och utgöra ett inspel i deras arbete med stödåtgärder.

Ge den 4 minuter. Ju fler svar vi får, desto viktigare kommer resultatet bli i våra beslutsfattares ögon. Enkäten har satts samman av Ignite Sweden och SISP och resultatet är löpande tillgängligt för våra beslutsfattare.

Jag är en startup eller scaleup och vill ge mitt bidrag, ta mig till undersökningen >>