I Europa sätts varje år flera miljoner kvadratmeter plattor i kommersiella lokaler så som livsmedelsbutiker. Detta är ett mycket tungt arbete och ett arbetslag kan hantera upp emot 12 ton plattor per dag. Det finns därför ett stort behov av att automatisera detta arbete. CBot AB utvecklar en maskin för automatisk plattsättning på stora golv som helt kommer att ta bort det manuella arbetet och därmed markant förbättra arbetsmiljön på byggarbetsplatsen.

CBot har fått utvecklingsfinansiering från Vinnovas Bygginnovationsprogram. CBot ska inom ramen av projektet utveckla och färdigställa en funktionsprototyp som i tester visar att automatisk plattsättning på stora golv fungerar och når de krav som ställs på plattsättning inomhus i stora lokaler.

Vi är mycket glada över detta bidrag och vi är speciellt glada över att Bygginnovationens affärsråd och programstyrelse, som består av experter från branschen, tror på oss och vår idé så pass mycket att de har valt att ge oss maximal finansiering. Det är endast tre av över femtio projekt som har fått stöd på denna nivå under Bygginnovationens utlysningstid vilket vi ser som en extra fjäder i hatten säger ledningen på CBot.

Bygginnovationsprogrammet syftar till att utveckla en stark och uthållig innovationsmiljö för svensk samhällsbyggnadssektor samt bidra till ökad produktivitet och effektivitet i de svenska byggföretagen, projektet löper under 2014-2015.

Detta är ett mycket viktigt bidrag för oss och ger oss stora möjligheter att accelerera utvecklingen av vår maskin som tidigare vunnit pris som ”Årets produktinnovation 2013” och därmed snabbare komma ut på marknaden. För att möjliggöra detta planerar vi att anställa 2-3 personer, systemutvecklare och konstruktörer, under de närmaste 6 månaderna.

För mer information kontakta:
Robert Söderberg, Projektledare , CBot
robert.soderberg@cbot.se
070-640 33 88