earnd_it logotyp

Earn’d it har under det senaste halvåret fortsatt utvecklat sin marknadsföringsplattform för att erbjuda dagligvaruleverantörer en möjlighet till betydligt effektivare marknadsföring och smartare konsumentundersökningar. Efter att ha bearbetat marknaden i ca ett halvår har Earn’d it bundit till sig företag som Unilever, Arla, O.Kavli och Svenska Lantchips.

I stället för de klassiska marknadsföringskanalerna som TV, internet, tidningar och radio använder sig Earn’d it av smartphones som länk mellan företag och konsumenter. Detta ger företag helt nya förutsättningar att nå ut till konsumenterna med budskap som inte tidigare lämpat sig i klassisk media.

Det som främst gör marknadsföringen i Earn’d it så effektiv är att marknadsföringen inte är påträngande eller stör konsumentens vardag. Konsumenten har istället möjligheten att själv välja när och vilken marknadsföring denne vill engagera sig i. Och engagera sig, det gör konsumenterna verkligen.

”Vi är riktigt glada över att se hur stort engagemang vi fått från våra användare, de är trogna och återkommande och tycker verkligen om att själva kunna välja vilken marknadsföring de vill ta del av. Vi har som sagt fortsatt bearbetat marknaden och de tidigare klockringningarna är bara de första av många, flera aktörer är på väg in redan de kommande månaderna” säger VD Max Gabriel och syftar på mässingsklockan hos LEAD där företaget sitter. Det är den man ringer i när affärer över 100 000 kr går i lås.